Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-18-2012, 06:23 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học phương trình bất phương trình ở lớp 10-thpt

MỤC LỤC

Nội dung Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn 4
1.1. Cơ sở lý luận 4
1.1.1 Về phương pháp dạy học 4
1.1.2. Quan hệ giữa các phương pháp dạy học 16
1.1.3. Phối hợp các phương pháp dạy học 17
1.2. Cơ sở thực tiễn 21
1.2.1. Tình hình dạy học nội dung “Phương trình và bất phương
trình” ở lớp 10-THPT
1.2.2. Việc sử dụng phối hợp các PPDH của GV ở trường THPT 25
1.3. Kết luận chương 1 26
Chương 2: Một số biện pháp sư phạm phối hợp các PPDH để tổ
chức dạy nội dung “PT, BPT” ở lớp 10-THPT
2.1. Nguyên tắc phối hợp các PP dạy học vào môn Toán 27
2.2. Một số biện pháp sư phạm phối hợp các PPDH để tổ chức
dạy học nội dung PT và BPT ở lớp 10-THPT
2.2.1. Phối hợp vận dụng phương pháp vấn đáp (đàm thoại) và
dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
2.2.2. Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học căn cứ
vào nội dung kiến thức
2.2.3.
Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học căn cứ
vào đối tượng HS
2.2.4. Lựa chọn và phối hợp một số phương pháp dạy học căn cứ
vào điều kiện phương tiện dạy học
2.2.5. Phối hợp một số phương pháp dạy học để tổ chức cho HS
phát hiện sai lầm, tìm nguyên nhân và sửa chữa
2.2.6. Khai thác vận dụng phương pháp hướng dẫn HS tự học 88
2.3. Kết luận chương 2 91
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 92
3.1. Mục đích thực nghiệm 92
3.2. Nội dung thực nghiệm 92
3.3. Tổ chức thực nghiệm 102
3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 103
3.5. Kết luận chương 3 106
KẾT LUẬN 107
TÀI LIỆU THAM KHẢO 108
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn