Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-24-2012, 10:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lời nói đầu

Trong những năm qua thực hiện đường lối
đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng
trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt xã hội đang từng bước cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận dân cư được nâng cao. Do
vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên trong quá trình vận động phát
triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã
hội tiêu cực như sự phân hoá giàu nghèo ngày càng gia tăng, sự phân tầng xã
hội, kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đã khiến nhiều ông bố bà mẹ lao vào
thương trường kiếm sống nên không có thời gian quan tâm đến con cái kể cả nhóm
giàu và nhóm nghèo. Mặt khác nền văn hoá mở kéo theo sự du nhập
văn hoá phương Tây, bên cạnh những nét đẹp có không ít những vấn đề không phù hợp với bản sắc dân
tộc đã làm tha hoá biến chất một số người trong xã hội.

Tất cả các vấn đề kể trên đã phát sinh ra
các vấn đề xã hội hết sức bức xúc trong đó có vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn.

Bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục trẻ em nói
chung vàTEHCĐBKK là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, là
đạo lý của dân tộc ta. Đảng ta đã khẳng định: đi đôi với phát triển tăng trưởng
kinh tế phải quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kinh tế phát triển là nguồn lực đảm bảo cho
các chương trình xã hội ,giáo dục, y tế, văn hoá… phát triển, nhưng bên cạnh
đó phát triển xã hội với nền giáo dục, y tế, văn hoá… tiên tiến sẽ thúc đẩy
kinh tế nhanh hơn. Xuất phát từ quan điểm đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi
trọng đến công tác xã hội, đến việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá
trình phát triển trong đó có công tác bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em
HCĐBKK.

Việc đảm bảo phúc lợi cho
TEHCĐBKK…đang đặt ra những yêu cầu lớn đối với Nhà nước và xã hội. Để phát
huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc, cùng với thực hiện mục tiêu tăng
trưởng và công bằng, thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần thiết
phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
TEHCĐBKK đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, có hiệu quả của cộng đồng, sự phối hợp của
các ngành, các cấp,sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và vươn lên của chính bản
thân các em. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề TEHCĐBKK là vấn đề lâu dài, vì nó
cũng chịu những tác động vấn đề kinh tế xã hội cụ thể .

Trong thời gian qua đã có nhiều nghiên
cứu về vấn đề TEHCĐBKK, tuy nhiên chưa có nghiên cứu đề cập một cách toàn diện
về cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em ĐBKK. Vì vậy, để có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường
công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa
chọn đề tài:”Tăng
cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK”.
Trả Lời Với Trích Dẫn