Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-02-2012, 10:53 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương (Glycine Max (L.) Merrill) địa phương

Lời cam đoan............................................. .................................................. ...................i
Lời cảm ơn............................................... .................................................. ...................ii
Những chữ viết tắt............................................. .................................................. .........iii
Mục lục............................................. .................................................. ..........................iv
Danh mục các bảng............................................ .................................................. .......vii
Danh mục các hình............................................. .................................................. ........ix
MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ........................1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................ ............................3
1.1. Đặc điểm thực vật học và hóa sinh học hạt đậu tương........................................... 3
1.2. Nghiên cứu khả năng phản ứng của cây đậu tương đối với hạn.............................4
1.2.1. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm...............4
1.2.2. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn cây non.......................7
1.3. Sử dụng kỹ thuật RAPD trong nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở mức phân tử........8
1.3.1. RAPD.............................................. .................................................. ..................8
1.3.2. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD.............................................. ....10
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................12
2.1. Vật liệu nghiên cứu............................................. ................................................12
2.1.1.Vật liệu thực vật............................................. .................................................. ..12
2.1.2. Các hoá chất và thiết bị.............................................. .......................................12
2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................. .........................................13
2.2.1. Phương pháp xác định sự sinh trưởng của rễ mầm và thân mầm.....................13
2.2.2. Phương pháp hóa sinh.............................................. .........................................14
2.2.2.1. Phân tích hoá sinh giai đoạn hạt tiềm sinh.............................................. .......14
2.2.2.2. Đánh giá khả năng chịu hạn thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh ở giai
đoạn hạt nảy mầm............................................. .................................................. .15
2.2.3. Phương pháp sinh lý............................................... ...........................................17
2.2.3.1. Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non bằng phương pháp gây hạn
nhân tạo............................................. .................................................. ........................17
2.2.3.2. Xác định hàm lượng proline........................................... ................................18
2.2.4. Phương pháp sinh học phân tử.............................................. ............................19
2.2.4.1. Phương pháp tách ADN tổng số từ mầm đậu tương......................................19
2.2.4.2. Phản ứng RAPD.............................................. ...............................................19
2.2.4.3. Phân tích số liệu RAPD.............................................. ....................................19
2.2.5. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu............................................ ....20
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN............................................ ....................21
3.1. Kết quả phân tích tính đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương nghiên cứu.......21
3.1.1.Đặc điểm hình thái, kích thước khối lượng và hóa sinh hạt của 16 giống đậu
tương........................................... .................................................. .......................21
3.1.1.1. Hình thái, kích thước và khối lượng hạt............................................. ............21
3.1.1.2. Hàm lượng protein, lipit............................................. ....................................23
3.1.2. Khả năng phản ứng của 16 giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm............26
3.1.2.1. Kích thước rễ mầm và thân mầm............................................. ......................26
3.1.2.2. Hoạt độ enzym α - amilase và hàm lượng đường trong hạt nảy mầm của các
giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 %................................................. .......28
3.1.2.3. Hoạt độ enzym protease và hàm lượng protein trong hạt nảy mầm của các
giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 %................................................. .......33
3.1.2.4. Nhận xét.............................................. .................................................. .........38
3.1.3. Khả năng phản ứng đối với hạn của 16 giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá............39
3.1.3.1 Tỷ lệ thiệt hại............................................. .................................................. ...39
3.1.3.2. Chỉ số chịu hạn tương đối............................................ ..................................41
3.1.3.3. Hàm lượng protein và prolin............................................ ..............................42
3.1.3.4. Nhận xét.............................................. .................................................. .........46
3.1.4. Sự phân bố của các giống đậu tương nghiên cứu............................................. .46
3.2. Kết quả phân tích tính đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN của các giống đậu
tương nghiên cứu............................................. .................................................. ..........48
3.2.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số .................................................. .....................48
3.2.2. Phân tích sự đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD .............................................49
3.2.3. Nhận xét về kết quả phân tích đa hình ADN trong hệ gen của 16 giống đậu
tương địa phương.......................................... .................................................. ............60
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ............................................ ...........................................61
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN.........................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ ............................................64


__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-08-2012, 04:57 PM
Junior Member
 
Tham gia: Aug 2012
Tổng số bài gởi: 1chào tất cả các bạn thành viên trong diễn đàn
bài viết này rất có ích đối với mình
cảm ơn rất nhiều
mình có một câu hỏi: tác dụng của dung dịch sorbitol 7% khi ngâm hạt đậu tương là ji?nếu bạn nào có thể trả lời đc thì xin jup đỡ
cảm ơn.

Trả Lời Với Trích Dẫn