Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 10:45 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2

MỤC LỤC

Lời cam đoan
Những từ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
Mục lục
Tran
MƠ ĐÂU 1
Chương 1. TÔNG QUAN TAI LIÊU 3
1.1. Giới thiệu chung về cây bèo tấm 3
1.1.1. Phân bố của bèo tấm 3
1.1.2. Đặc điểm hình thái bèo tấm
1.1.3. Cây phân loại bèo tấm 5
1.1.4. Hình thức sinh sản của bèo tấm
1.1.5. Hệ gen của bèo tấm 7
1.1.6. Giá trị dinh dưỡng 8
1.1.7. Tiềm năng sử dụng bèo tấm trong công nghệ sinh học 9
1.2. Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật 10
1.2.1. Cấu tŕc gen sinh vật 10
1.2.2. Cấu tŕc promoter 11
1.2.3. Vai trò biểu hiện gen của promoter 13
1.2.4. Phân loại promoter 13
1.2.5. Ứng dụng promoter trong công nghệ gen thực vật 15
1.3. Tình hình nghiên cứu chuyển gen ở bèo tấm 17
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 17
1.3.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 19
Chương 2. NGUYÊN LIÊU VA PHƯƠNG PHAP NGHIÊN CưU 21
2.1. Nguyên liệu 21
2.1.1. Nguyên liệu thực vật 21
2.1.2. Hóa chất 21
2.1.3. Thiết bị 22
2.2. Phương pháp nghiên cứu 22
2.2.1. Phương pháp tách chiết DNA tổng số từ thực vật 22
2.2.2. Phương pháp điện di DNA trên gel Agarose 24
2.2.3. Nhân gen bằng kỹ thuật PCR 24
2.2.4. Các phương pháp sử dụng để tách dòng gen 26
2.2.5. Xác định trình tự gen 30
2.2.6. Xử lý số liệu bằng các phần mềm chuyên dụng 30
Chương 3. KÊT QUA VA THAO LUÂN 31
3.1. Tách chiết DNA tổng số từ bèo tấm 31
3.2. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài S. polyrhiza 33
3.2.1. Thiết kế và tổng hợp cặp mồi đặc hiệu cho đoạn promoter 33
3.2.2. Nhân đoạn DNA bằng kỹ thuật PCR và tách dòng trong vector pJET1.2 33
3.2.3. Xác định đoạn điều khiển biểu hiện gen bằng RE 38
3.2.4. Xác định và phân tích trình tự đoạn promoter. 39
3.3. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài L. aequinoctialis 43
3.3.1. Thiết kế và tổng hợp cặp mồi đặc hiệu cho đoạn promoter 43
3.3.2. Nhân đoạn DNA bằng kỹ thuật PCR và tách dòng trong vector pCR1.2
3.3.3. Xác định đoạn điều khiển biểu hiện gen bằng RE 46
3.3.4. Xác định và phân tích trình tự đoạn promoter. 48
KÊT LUÂN VA ĐÊ NGHI 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn