Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 04:59 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .... 1
1. Lý do chọn đề tài .... 1
2. Mục đích nghiên cứu ... 5
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .... 6
1.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt
Nam .. 6
1.1.1. Những nghiên cứu về năng suất của đồng cỏ tự nhiên .. 6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới . 8
1.1.3. Những kết quả nghiên cứu về nâng cao năng suất cây thức ăn gia
súc trên thế giới .... 9
1.1.4. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc ở Việt Nam 12
1.2. Tình hình nghiên cứu đồng cỏ trên thế giới và ở Việt Nam 19
1.3. Những nghiên cứu về sử dụng đồng cỏ Bắc Việt Nam .. 23
1.4. Vấn đề nguồn gốc và phân bố đồng cỏ trong đai nhiệt đới .. 24
1.5. Vấn đề thoái hoá đồng cỏ do chăn thả .. 25
1.6. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn xanh 29
1.7. Một số đặc điểm sinh thái và sinh vật học của hoà thảo . 33
1.7.1. Đặc tính sinh thái . 33
1.7.2. Đặc tính sinh vật học .... 34
1.7.3. Đặc tính sinh lý ... 35
1.7.4. Đặc tính sinh trưởng 37
1.7.5. Sức sống cỏ hoà thảo 37
1.8. Giá trị kinh tế của các loại cây dùng trong chăn nuôi bò 38
1.8.1. Cỏ Hoà thảo.... 38
1.8.2. Cây bộ Đậu 43
1.8.3. Cây trồng khác .... 45
1.9. Các loại thức ăn cho bò sữa ... 46
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU .... 49
2.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh ... 49
2.1.1. Về vị trí địa lý và phạm vi ranh giới tỉnh 49
2.1.2. Các yếu tố khí hậu, địa chất, thuỷ văn .... 50
2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên - môi trường .. 53
2.2. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Cảnh Hưng . 54
2.2.1. Điều kiện tự nhiên .... 54
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội . 55
Chương 3: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 56
3.1. Đối tượng 56
3.2. Phạm vi nghiên cứu 56
3.3. Phương pháp nghiên cứu .. 56
3.3.1. Các phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên .... 56
3.3.1.1. Nghiên cứu tại Cảnh Hưng (mô hình bò sữa) . 56
3.3.1.2. Nghiên cứu tại Hiệp Hoà (mô hình bò thịt) .... 57
3.3.2. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 57
3.3.2.5. Phương pháp phân tích đối với mẫu đất : .. 65
3.2.3. Điều tra qua địa phương, lãnh đạo cơ sở . 67
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .... 68
4.1. Tình hình khai thác và sử dụng đất của người dân xã Cảnh Hưng 68
4.2. Tập đoàn cây thức ăn gia súc của xã Cảnh Hưng . 70
4.3. Đặc điểm và năng suất các loại cỏ chính dùng làm thức ăn cho bò
được trồng tại xã Cảnh Hưng .. 73
4.4. Tình hình chăn nuôi bò ở Bắc Ninh và xã Cảnh Hưng ... 76
4.5. Năng suất của các loài cỏ chính .. 78
4.6. Chất lượng của của một số loài cỏ ... 82
4.7. Năng suất cỏ tự nhiên trên đồi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà . 84
4.8. Thảm cỏ tự nhiên ở đồi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà ... 85
4.9. Hiệu quả mô hình chăn nuôi bò .. 94
4.9.1. Hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sữa ... 94
4.9.2. Hiệu quả mô hình chăn nuôi bò thịt ... 96
4.10. Kết luận và đề nghị .... 98
PHỤ LỤC.... 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 103

Trả Lời Với Trích Dẫn