Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 10:48 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ thác bà, tỉnh yên bái

MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài.. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
3. Giới hạn nghiên cứu. 3
Chương 1 - TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 4
1.1 Một số khái niệm có liên quan 4
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 6
1.2.1. Trên thế giới.. 6
1.2.1.1. Những nghiên cứu về cấu trúc rừng. 6
1.2.1.2. Những nghiên cứu về tái sinh rừng.. 8
1.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam. 12
1.2.2.1. Những nghiên cứu về cấu trúc rừng............................................ ... 12
1.2.2.2. Những nghiên cứu về tái sinh.............................................. ........... 15
1.2.2.3. Những nghiên cứu về thảm thực vật rừng ở Yên Bái.................... 18
Chương 2 - NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
2.1. Nội dung nghiên cứu .................................................. ...................... 20
2.1.1. Đặc điểm hệ thực vật và thảm thực vật vùng đầu nguồn hồ Thác Bà....... 20
2.1.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây gỗ của hai trạng thái TTV.. 20
2.1.3. Một số đặc điểm cấu trúc ngang của hai trạng thái TTV.. 20
2.1.4. Một số đặc điểm cấu trúc đứng của hai trạng thái TTV.. 20
2.1.5. Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của hai trạng thái TTV.. 20
2.1.6. Để xuất một số giải pháp để phục vụ cho công tác bảo tồn tài nguyên
đa dạng sinh học và khả năng phòng hộ đầu nguồn tại khu vực hồ Thác
2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................. ..................... 20
2.2.1. Phương pháp luận. 20
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 21
2.2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 24
Chương 3 - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC
NGHIÊN CỨU............................................. .............................................
3.1. Điều kiện tự nhiên 31
3.1.1. Vị trí địa lý............................................... ......................................... 31
3.1.2. Địa hình 31
3.1.3. Khí hậu - Thuỷ văn .. 32
3.1.4. Địa chất và thổ nhưỡng. 32
3.1.5. Thảm thực vật – Cây trồng 33
3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội.. 33
3.2.1. Dân số và lao động.. 33
3.2.2. Thực trạng phát triển các ngành.. 34
Chương 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..
4.1. Hiện trạng thảm thực vật khu vực hồ Thác Bà. 40
4.1.1.Hệ thực vật
4.1.2. Thảm thực vật.. 41
* Trạng thái TTV thứ sinh phục hồi TN sau nương rẫy.. 45
* Trạng thái TTV thứ sinh phục hồi TN sau khai thác kiệt.. 47
4.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái và mật độ cây gỗ của hai trạng
thái TTV.
4.2.1. Chỉ số IVI và công thức tổ thành sinh thái trong quần hợp cây gỗ. 52
4.2.2. Đánh giá sự biến động thành phần loài giữa các nhóm cây.
4.2.3. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học ở hai TTV.. 62
4.2.4. Đặc điểm dạng sống thực vật.. 63
4.3. Một số đặc điểm cấu trúc ngang của hai trạng thái TTV. 65
4.3.1. Phân bố loài theo các nhóm tần số xuất hiện . 65
4.3.2. Sự phân bố số loài cây theo cấp đường kính.. 68
4.3.3. Sự phân bố số cây theo cấp đường kính . 70
4.4. Một số đặc điểm cấu trúc đứng của hai trạng thái TTV 72
4.4.1. Phân bố số cây theo cấp chiều cao 72
4.4.2. Phân bố loài theo cấp chiều cao . 74
4.5. Đặc điểm tái sinh tự nhiên trong hai trạng thái TTV 76
4.5.1. Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học tầng cây tái sinh 77
4.5.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ cây tái sinh. 78
4.5.3. Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao . 80
4.5.4. Phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang. 81
4.5.5. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh. 82
Chương 5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
PHỤ LỤC
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn