Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-30-2012, 07:53 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất


TÊN CƠ QUAN

Số:…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh:
Ông (bà) Tuổi:
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
2. Bên được bảo lãnh:
Ông (bà) Tuổi
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
Hoặc Ông (bà):
- Đại diện cho (đối với tổ chức)
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Fax (nếu có)
...................Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

mau_hop_dong_bao_lanh_bang_gia_tri_quyen_su_dung_d at

Trả Lời Với Trích Dẫn