Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-28-2012, 01:14 PM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Khai thác phần mềm bảng tính

Khai thác phần mềm bảng tính

Mục lục
Bài 1 Microsoft Excel .................................................. .... 5
Chương trình bảng tính .................................................. ..... 6
Chương trình bảng tính – spreadsheet program ..................................... 6
Bảng tính .................................................. .............................................. 6
Excel .................................................. .............................. 7
Các phiên bản Excel............................................. .................................. 7
Giao diện chương trình .................................................. ........................ 7

Bài 2 Thao tác với Excel .................................................. 9
Di chuyển và các thao tác bổ trợ ........................................ 10
Để chuyển vị trí sang ô kế tiếp............................................ ................. 10
Để chuyển vị trí tới một ô bất kỳ .................................................. ....... 10
Di chuyển lên xuống một trang màn hình nhìn thấy được................... 10
Di chuyển ngang một trang màn hình nhìn thấy được ......................... 11
Di chuyển giữa các sheet .................................................. ................... 12
Di chuyển không tương tác (chỉ thao tác với chuột) ............................ 12
Phóng to/thu nhỏ .................................................. ................................ 13
Nhập dữ liệu trong Excel .................................................. . 13
Chỉnh sửa dữ liệu .................................................. ........... 14
Chọn vùng trong Excel .................................................. .... 15
Chọn một vùng liên tục .................................................. ...................... 15
Chọn vùng không liên tục .................................................. .................. 16
Làm việc trong vùng giới hạn............................................. 16
Di chuyển Active Cell khi làm việc trong vùng................................... 17
Sửa dữ liệu khi làm việc trong vùng .................................................. .. 17
Di chuyển màn hình khi làm việc trong vùng ...................................... 18
Di chuyển, sao chép, xoá dữ liệu ........................................ 18
Di chuyển và sao chép dữ liệu .................................................. ........... 18
Xoá nội dung của ô .................................................. ............................ 21
Điền dữ liệu có tính tuần tự ............................................... 21
Dữ liệu tuần tự tăng dần............................................. .......................... 22
Dữ liệu tăng theo quy luật .................................................. .................. 22

Bài 3 Định dạng dữ liệu............................................ ..... 25
Định dạng ký tự .................................................. ............. 26
Thay đổi Phông và Kiểu............................................ ........................... 26
Thay đổi màu sắc .................................................. ............................... 27
Định dạng đường bao/tô màu ô................................................ ............ 29
Định dạng dữ liệu trong ô .................................................. 30
Định dạng tiền tệ .................................................. ................................ 33
Định dạng ngày .................................................. .................................. 33
Định dạng do người dùng tự định nghĩa – Custom .............................. 34
Căn chỉnh dữ liệu trong ô .................................................. 36
Căn chỉnh dòng .................................................. .................................. 36
Điều chỉnh hướng văn bản .................................................. ................. 39
Sao chép định dạng trong Excel ......................................... 40

Bài 4 Công thức và hàm ............................................... 43
Toán tử và phép toán logic ................................................ 44
Tính toán dữ liệu trong bảng .................................................. .............. 44
Một số vấn đề thường gặp .................................................. .................. 44
Làm việc với hàm .................................................. ........... 46
Hàm .................................................. .................................................. .. 46
Tham số của hàm .................................................. ............................... 47
Tìm hàm .................................................. ............................................. 48
Cách tính các hàm đơn giản .................................................. ............... 50
Dịch chuyển công thức............................................ ............................. 51

Bài 5 Làm việc với nhóm hàm....................................... 55
Tính toán với nhóm hàm tài chính....................................... 56
Nhóm hàm tài chính – Financial function ............................................ 56
Làm việc với nhóm hàm toán học ....................................... 58
Nhóm hàm thời gian .................................................. ....... 59
Nhóm hàm tham chiếu .................................................. .... 59
Tham chiếu .................................................. ......................................... 60
Tham chiếu tuyệt đối............................................ ................................ 60
Tham chiếu bằng tên .................................................. .......................... 62
Nhóm hàm logic .................................................. ............. 64
Nhóm hàm logic .................................................. ................................. 64

Bài 6 Sắp xếp, lọc, tính toán có lựa chọn ...................... 65
Sắp xếp thông tin .................................................. ........... 66
Sắp xếp theo một tiêu chí .................................................. ................... 66
Để sắp xếp thông tin với nhiều tiêu chí.............................................. .. 66
Lọc dữ liệu với Auto Filter .................................................. 67
Lọc dữ liệu .................................................. ......................................... 67
Bỏ lọc dữ liệu với Auto Filter .................................................. ............ 69
Phương thức lọc cao cấp – Advanced Filter ..........................

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn