Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-19-2012, 06:52 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,382
Thanks: 9
Thanked 1,101 Times in 851 Posts


Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty CP tấm lợp Từ Sơn

Số trang: 65
Dung lượng 80.43 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3

I.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.Quá trình hoạt động của Doanh nghiệp 3
2. Chức năng, nhiệm vụ của Doanh nghiệp. 4
3.Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 4
4. Tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất, kinh doanh chính của Doanh nghiệp 7
5. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu ảnh hưởng tới tình hình SXKD hoạch toán của Doanh nghiệp trong thời kỳ này. 8
II. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠT CÔN GTY CP TẤM LỢP TỪ SƠN 9
1.Kế toán vốn bằng tiền 9
1.1.Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền: 9
1.2. Kế toán tiền mặt 9
1.3. Chứng từ kế toán sử dụng 10
1.4. Tài khoản kế toán sử dụng 11
1.5. Kế toán tiền gửi Ngân hàng 13
1.5.1. Tài khoản kế toán sử dụng 13
1.5.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 13
1.6.Chứng từ kế toán sử dụng 14
2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15
2.1. Các hình thức trả lương đơn vị đang áp dụng 17
2.2. Lương thời gian 18
2.3. Sổ sách kế toán sử dụng. 19
2.3.1. Bảng chấm công 19
2.3.2. Bảng thanh toán tiền lương 19
3. Kế toán tài sản cố định 25
4. Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ 32

PHẦN II: KẾ TOÁN VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 35

I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 35
1. Ý nghĩa tiền lương trong thu nhập của người lao động 35
2. Sự cần thiết của việc hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 35
3. Chức năng của tiền lương trong doanh nghiệp 36
II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 37
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CP TẤM LỢP TỪ SƠN: 38
1. Thực tế công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương của Công ty CP tấm lợp Từ Sơn 38
1.1. Hạch toán lương tại Công ty CP tấm lợp Từ Sơn 38
1.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 38
1.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm 41
1.2. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất 41
1.3. Tính lương cho công nhân gián tiếp phân xưởng 43
1.5. Tính lương cho bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm(KCS) 47
1.6. Tính lương cho lao động quản lý 48
1.7. Tính lương cho bộ phận tiêu thụ 48
1.8.Tiền Thưởng. 54
1.9. Bảng tổng hợp thanh toán BHXH. 57
1.10. Thanh Toán Lương: 58
2. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế 61

PHẦN III 62

KẾT LUẬN 62

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn