Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-25-2011, 12:02 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then chốt: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và với chi phí là bao nhiêu? Quá trình sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh nghiệp mong muốn.
Sự phát triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó khả năng ứng xử giá linh hoạt, biết tính toán chi phí, biết khai thác những tiềm năng sẵn có của mình để giảm chi phí tới mức thấp nhất và đạt được lợi nhuận như mong muốn.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài:
"Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà" để làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
Nội dung luận văn gồm 3 phần (ngoài mở đầu và kết luận).
Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.
Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà.
......

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.... 1
LỜI MỞ ĐẦU.... 2
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........... 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP ... 3
1. Chi phí sản xuất...3
1. 1. Khái niệm......................................... 3
1.2. Phân loại CF.................................... 3
2. Giá thành sản phẩm . 4
2.1. Khái niệm giá thành......................... 4
2.2 Phân loại giá thành........................... 5
3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm…. 5
II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP .. 6
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doan nghiệp ........................ 6
1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX.. .6
1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX….. 6
2. Đánh giá SPDD cuối kỳ.…13
2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính trực tiếp.............. 13
2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương… 13
2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức…. 14
3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất ….......................... 14
3.1. Đối tượng tính giá thành 14
3.2. Kỳ tính giá thành….. 14
3.3. Các phương pháp tính giá thành.. 14
III. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHI SỔ KẾ TOÁN…... 17
PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ ................ 18
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊC HỒNG TRÀ... 18
1. Quá trình hình thành và phát triển 18
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà ...................... 19
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty thương mại và du lịch Hồng Trà.......... 21
4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính . 23
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ. 26
1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành.............................. 26
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...................... 26
3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang... 37
4. Kế toán tính giá thành sản phẩm .. 39
PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ. 40
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG.................... 40
II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI................ 41
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỔ PHẦN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ.................................... 41
KẾT LUẬN .................................... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO............ 45File Kèm Theo
File Type: doc KT004 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TM va Du lich Hong Tra - .doc (596.5 KB, 158 lần tải)
File Type: doc KT020 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Cp Bonh keo Hai Ha - .doc (936.0 KB, 122 lần tải)
File Type: doc KT024 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN X18 - .doc (847.0 KB, 102 lần tải)
File Type: doc KT030 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai chi nhonh cty Sung Da 7 tai Hoa Bonh - .doc (404.5 KB, 72 lần tải)
File Type: doc KT037 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP que han dien Viet Duc - .doc (872.0 KB, 81 lần tải)
File Type: doc KT038 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TNHH QC va TM P & G - .doc (825.5 KB, 70 lần tải)
File Type: doc KT039 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty co gioi va xoy lap 13 - Tong cty LICOG.doc (987.5 KB, 95 lần tải)
File Type: doc KT049 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP - .doc (909.0 KB, 100 lần tải)
File Type: doc KT053 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP trong DN XD co ban (cty Sung Da 12-6) - .doc (708.0 KB, 100 lần tải)
File Type: doc KT061 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TNHH The Anh - .doc (823.0 KB, 89 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-25-2011, 01:56 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 2)

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ công nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một mặt Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển. Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế. Em đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần:
Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long.
Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi có một số thiếu sót, mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của những người quan tâm để chuyên đề thực tập tốt nghiệp này có thể hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trương Anh Dũng trong bộ môn kế toán-trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cán bộ nhân viên phòng kế toán tài vụ Công ty may Thăng Long đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này!
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2005

Sinhviên Nguyễn Chí Hưng
MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập
2. Đặc điểm kinh doanh
2.1 Ngành nghề kinh doanh
2.2 Sản phẩm, hàng hoá
2.3 Thị trường
2.4 Nguồn nhân lực
3. Vốn, tài sản của công ty
4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh:
2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty:
PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán tài vụ tại Công ty
Tại các xí nghiệp thành viên:
2. Chế độ kế toán áp dụng:
3. Hình thức sổ kế toán
II/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long :
1. Hạch toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4. Hạch toán chi phí thuê gia công

5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng:
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
2. Mặt tồn tại cần khắc phục
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long
2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết:
2.2 Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
2.3 Về hạch toán NVL nhận gia công
2.4 Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC.
2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang
Kết luận


File Kèm Theo
File Type: doc KT011 - KT tap hop chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty May Thang Long - .doc (738.5 KB, 31 lần tải)
File Type: doc KT017 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP phot trien Thang Long - .doc (863.0 KB, 19 lần tải)
File Type: doc KT047 - KT chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP May Thang Long - .doc (819.0 KB, 26 lần tải)
File Type: doc KT076 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN dien co 1 - .doc (599.5 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT078 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty giay Thuong Donh - .doc (1.27 MB, 21 lần tải)
File Type: doc KT087 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty phot trien KT XD - .doc (1.18 MB, 19 lần tải)
File Type: doc KT088 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Pin HN - .doc (1.65 MB, 19 lần tải)
File Type: doc KT090 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty Sung Da 1 - .doc (834.5 KB, 19 lần tải)
File Type: doc KT092 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai XN Sung Da 206 - .doc (1.18 MB, 21 lần tải)
File Type: doc KT091 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty Sung Da 11 - .doc (413.5 KB, 19 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 06-25-2011, 02:54 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 3)

LỜI NÓI ĐẦU !
Trong giai đọan hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc, toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản. Đặc điểm nổi bật của hoạt động xây dựng là đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để đạt được yêu cầu đó, các doanh nghiệp luôn xác định hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu trung tâm của công tác kế toán, do đó đòi hỏi công tác kế toán phải được tổ chức sao cho khoa học, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết đồng thời đưa ra các biện pháp, phương hướng hoàn thiện để nâng cao vai trò quản lý chi phí và tính giá thành, thực hiện tốt chức năng “là công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý” của kế toán. Chi phí được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hóa các quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thông Hiệp, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Phạm Thành Long và các cán bộ phòng kế toán công ty em đã chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thông Hiệp.
Chương III. Hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp.
MỤC LỤC

Chương I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
1.2.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 5
1.2.1 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 5
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 10
1.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
1.3.1. Nguyên tắc và trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
1.3.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14
1.3.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 16
1.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 21
1.3.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 23
1.3.7. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp 26
1.3.8.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương thức khoán gọn 27
Chương II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp 32
2.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thông Hiệp 32
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty 32
2.1.2 Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 33
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 33
2.2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 36
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 36
2.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty TNHH Thông Hiệp 38
2.3. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp 39
2.3.1. Một số vấn đề chung về quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp 39
2.3.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 40
2.3.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43
2.3.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 46
2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 49
2.3.6. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 53
Chương III. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thông Hiệp 62
3.1. Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán tại công ty TNHH Thông Hiệp 62
3.2. Đánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thông Hiệp 63
3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 64
3.4. Quan điểm và yêu cầu hoàn thiện 65
3.5. Một số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thông Hiệp 66


File Kèm Theo
File Type: doc KT259 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TNHH Thung Hiep - .Doc (785.0 KB, 30 lần tải)
File Type: doc KT253 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TM XD Bac Nam - .doc (708.5 KB, 22 lần tải)
File Type: doc KT251 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai XN Sung Da 113 - .doc (1.06 MB, 22 lần tải)
File Type: doc KT240 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN XD binh doan 11 - .doc (735.5 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT233 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty TM va SX TBVT GTVT - .doc (947.5 KB, 19 lần tải)
File Type: doc KT232 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap - .doc (701.5 KB, 24 lần tải)
File Type: doc KT231 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty DC cat va do luong co kho - .doc (634.5 KB, 13 lần tải)
File Type: doc KT227 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Ximang Hai Phung - .doc (894.0 KB, 13 lần tải)
File Type: doc KT218 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP - .doc (285.5 KB, 20 lần tải)
File Type: doc KT217 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Gach op lot HN - .doc (801.0 KB, 22 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 06-25-2011, 03:02 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 4)

LỜI NÓI ĐẦU

Bước sang thế kỷ 21, xu hướng khu vực hoá và quốc tế hoá các nền kinh tế đã được khẳng định. Bị cuốn trong vòng xoáy cạnh tranh, các doanh nghiệp phải củng cố cũng như hoàn thiện bộ máy sản xuất, quy trình quản lý,.. để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động và là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ tính đúng, đủ chi phí trong giá thành mà còn cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa, với quy trình công nghệ sản xuất phức tạp gồm nhiều bước nối tiếp nhau, chủng loại sản phẩm in đa dạng, công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tỏ ra đứng vững và hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công tác phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của mình trên thị trường.

Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm trong công tác quản lý, được sự giúp đỡ của thầy giáo Trịnh Đình Khải cùng các cán bộ phòng tài vụ cuả công ty em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, bài viết được chia thành ba phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Phần 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1
1. Chi phí sản xuất kinh doanh 1
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 1
1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 1
- Phân loại theo khoản mục chi phí giá thành 2
- Phân loại theo yếu tố chi phí 2
2. Giá thành sản phẩm 2
2.1. Giá thành sản phẩm 2
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 3
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4

II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 4
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 4
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 5
3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 5
3.1. Tổ chức chứng từ kế toán 5
3.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai
thường xuyên 6
3.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6
3.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 6
3.2.3. Hạch toán chi phí trả trước 7
3.2.4. Hạch toán chi phí phải trả 7
3.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 7
3.2.6. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 8
3.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 8

III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9
1. Đối tượng tính giá thành 9
2. Trình tự tính giá thành 9
3. Phương pháp tính giá thành 9
3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn, trực tiếp 10
3.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 10
3.3. Phương pháp tính giá thành phân bước 10
3.3.1. Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành NTP 10
3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành NTP 11
3.4. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 12
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 12
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 13
3. Đặc điểm tổ chức quản lý trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 13
4. Đặc điểm tổ chức kế toán trong công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm 14
4.1 Nhiệm vụ của bộ máy kế toán 14
4.2 Tổ chức bộ máy kế toán 14
4.3 Hệ thống tài khoản đang áp dụng 15
4.4 Hình thức sổ báo cáo 15
4.5 Hệ thống báo cáo 15

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 16
1. Đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 16
2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất 16
2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17
2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 19
2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22
2.3.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng 22
2.3.2. Chi phí vật liệu và công cụ dụng cụ 22
2.3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 23
2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 23
2.3.5. Chi phí khác bằng tiền 24
2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 24
III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM 25
1. Đối tượng tính giá thành 25
2. Kỳ tính giá thành 25
3. Phương pháp tính giá thành 25

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
CỦA CÔNG TY 28
1. Ưu điểm 28
2. Nhược điểm 29

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 29

KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỤC LỤCFile Kèm Theo
File Type: doc KT216 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty in NN va CN thuc pham - .doc (912.5 KB, 21 lần tải)
File Type: doc KT208 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Cang HN - .doc (791.5 KB, 8 lần tải)
File Type: doc KT204 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai nha moy ximang Sung Da thuoc cty VT xoy la.doc (474.0 KB, 9 lần tải)
File Type: doc KT194 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN in Viet Lap - Cao Bang - .doc (624.0 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT193 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Duoc pham Hoang Ha - .doc (628.5 KB, 9 lần tải)
File Type: doc KT190 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN chan nuui va che bien thuc an gia syc A.doc (843.0 KB, 11 lần tải)
File Type: doc KT187 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Quy che Tu Son - .doc (919.5 KB, 10 lần tải)
File Type: doc KT186 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty SX TM Viglacera - .doc (697.5 KB, 18 lần tải)
File Type: doc KT178 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai XN May XK Thanh Tro - .Doc (1,015.5 KB, 14 lần tải)
File Type: doc KT177 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty may Chien Thang - .doc (1.02 MB, 13 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 06-25-2011, 03:15 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 6)

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới hiện nay, nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nền kinh tế nước ta cũng đang có những biến đổi to lớn về nhiều mặt, sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu của người dân ngày càng cao, mặt khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cạnh tranh là một yếu tố không thể tránh khỏi đối với mỗi doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đồng thời để duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn có những chiến lược sản xuất và phương án kinh doanh cho phù hợp, điều này cũng là tất yếu đối với các doanh nghiệp xây lắp. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là một vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì vậy, để có thể hiểu sâu hơn về công tác này trong thực tế và để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp mà nhà trường giao cho, em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội “.
Chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau:
Chương 1 : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội.
Chương 2 : Thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Chương 1: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2
I. Tổng quan về Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội 2
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 15
5. Các phần hành kế toán áp dụng tại Công ty 19
Chương II. Thực tiễn công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 28
I. Tình hình hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty 28
II. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 55
III. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lăp tai Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 57
1. Đánh giá khái quát về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hầ Nội 57
2. Phương hướng hoàn thiên công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 62
3. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty 64
KẾT LUẬN 67

File Kèm Theo
File Type: doc KT174 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP xoy lap tai cty phot trien du thi Son La - .doc (855.0 KB, 11 lần tải)
File Type: doc KT171 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty DT va XD 2 HN - .doc (581.5 KB, 16 lần tải)
File Type: doc KT169 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty DT va thiet ke XD - .doc (318.5 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT164 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty Sung Da 8 - .doc (962.5 KB, 13 lần tải)
File Type: doc KT162 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty che bien va KD Than HN - .doc (823.5 KB, 10 lần tải)
File Type: doc KT160 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty 189 BQP - .doc (1.18 MB, 9 lần tải)
File Type: doc KT158 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai XN xoy lap hoo chat - .doc (678.5 KB, 11 lần tải)
File Type: doc KT157 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XNK Thuy san nam ha Tinh - .doc (933.0 KB, 11 lần tải)
File Type: doc KT152 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD Ha Nam - .doc (567.5 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT151 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CT cau duong bo 2 - .doc (763.5 KB, 15 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 06-25-2011, 03:18 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (part 5)

LỜI NÓI ĐẦU

Sự tồn tại và phát tiển của nền sản xuất xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người . Từ thời kỳ bắt đầu của nền văn minh loài người , con người đã luôn tìm tòi , sáng tạo ra những cách thức lao động sao cho bỏ ra ít công sức nhất nhưng lại thu được nhiều kết quả nhất. Trong xã hội hiện đại , cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, con người tiến hành sản xuất với mong muốn tột cùng là đạt lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu . Để đạt được điều đó con người phải tìm ra cách thức quản lý hiệu quả và phù hợp nhất .
Kế toán là một trong những công cụ quản lý sản xuất kinh doanh rất có hiệu quả . Thông tin kế toán có thể cho nhà quản lý thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty cũng như tình hình cụ thể từng mặt tài chính trong doanh nghiệp .
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đưa ra những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp . Tính đúng , tính đúng chi phí sản xuất và gía thành là tiền đề để hạch toán kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh chính xác . Mặt khác , nhờ sử dụng phương pháp tính giá kế toán đã theo dõi , phản ánh được một cách tổng hợp và kiểm tra được các đối tượng hạch toán kế toán bằng thước đo tiền tệ . Cũng nhờ có phương pháp tính giá , kế toán tính giá và xác định được toàn bộ chi bỏ ra có liên quan tới việc thu mua , sản xuất , chế độ tạo và tiêu thụ từng loại vật tư , sản phẩm , từ đó so với kết quả mua , sản xuất , chế tại và tiêu thụ từng loại vật tư, sản phẩm , từ đó so với kết quả thu được để đánh giá hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như kết quả kinh doanh từng mặt hàng , từng loại sản phẩm , dịch vụ và từng hoạt động kinh doanh nói riêng . Có thể nói không có phương pháp tính giá thì các doanh nghiệp không thể thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh doanh được .
Không những vậy, tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng để phân tích và đánh giá tình hình thức hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí , tình hình sử dụng tài sản , vật tư , lao động tiền vốn , tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp , từ đó có các quyết định quản lý phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nội bộ , đưa ra cách quản lý sao cho tiết kiệm chi phí sản xuất ở mức thấp nhất , hạ giá thành sản phẩm , tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường .
Xuất phát từ vai trò , tác dụng của công tác tập hợp chi phí và tính thành sản phẩm cùng với sự giúp đó tận tình của các thầy cô giáo , đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo của cô giáo TS Đặng Thị Hoà và các anh chị trong phòng kế toán Công ty sứ Thanh Trì , em đã đi sâu nghiên cứu để tài: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì - VIGLACERA" .

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm 3
I . Chi phí sản xuất và giá thành phẩm 3
1 . Chi phí sản xuất và phân loại các chi phí sản xuất 3
1.1 . Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.2 . Phân loại chi phí sản xuất 3
2 . Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5
2.1 . Khái niệm giá thành sản phẩm 5
2.2 . Phân loại giá thành sản phẩm . 5
3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 6
II . Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm trong doanh nghiệp 7
1 . Vị trí , vai trò của kế toán CPSX và tính GTSP 7
2 . Nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm 8
III . Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
sản phẩm 8
1 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8
1.1 . Đối tượng tâp hợp chi phí sản xuất 8
1.2 . Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3 . Kế toán chi phí sản xuất 10
1.3.1 . Theo phương pháp kê khai thường xuyên 10
a . Kế toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 10
b . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 12
c . Kế toán chi phí sản xuất chung 13
d . Kế toán tổn hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê
định kỳ 16
1.3.2 . Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18
2 . Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 20
2.1 . Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.2 . Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn
thành tương đương 21
2.3 . Đánh giá sản phẩm sở dang theo chi phí sản xuất định mức 21
3 . Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
3.1 . Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 22
3.2 . Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
3.2.1 . Phương pháp tính giá thành giản đơn ( Phương pháp trực tiếp ) 22
3.2.2 . Phương pháp tính giá thành phân bước 25
4. Sổ kế toán 25
4.1 . Hình thức Nhật ký chung 25
4.2 . Hình thức Nhật ký - Sổ Cái 26
4.3 . Hình thức Chứng từ ghi sổ 26
4.4 . Hình thức Nhật ký - Chứng từ 26
Chương II : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì - VGLACERA 28
I . Khái quát tình hình , đặc điểm của công ty sứ Thanh Trì 28
1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
1.1 . Giai đoạn từ 1961 – 1985 28
1.2 . Giai đoạn từ 1986 – 1991 28
1.3 . Giai đoạn 1992 – nay 29
2 . Đặc điểm về công nghệ và tổ chức sản xuất 31
2.1 . Quy trình sản xuất 31
2.2 . Cơ cấu tổ chức 33
2.3 . Sản phẩm 34
3 . Đặc diểm tổ chức bộ máy quản lý 34
3.1 . Giám đốc công ty 34
3.2 . Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh 36
3.3 . Phó Giám đốc phụ trách sản xuất 36
3.4 . Nhà máy Sứ Thanh Trì 37
3.5 . Xí nghiệp sản xuất khuôn 37
4 . Tổ chức công tác kế toán ở công ty sứ Thanh Trì 37
4.1 . Hình thức tổ chức sổ kế toán 39
4.2 . Tổ chức chứng từ và tài khoản kế toán 40
II . Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí ở công ty sứ Thanh Trì 41
1 . Đối tượng kế toán tập hợp CPSX ở công ty Sứ Thanh Trì 41
2 . Kế toán CPSX ở công ty sứ Thanh trì 41
2.1 . Kế toán tập hợp CPNVLTT 41
2.2 . Kế toán tập hợp CPNCTT tại công ty Sứ Thanh Trì 44
2.3 . Kế toán tập hợp CPSX chung tại công ty Sứ Thanh Trì 48
3 . Kế toán Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty Sứ Thanh Trì 53
III . Thực tế Công tác đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty sứ
Thanh Trì 55 IV . Thực tế công tác tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì 57
1 . Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 57
2. Phương pháp tính giá thành thực tế sản phẩm tại công ty 57
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty sứ thanh trì - viglacera 60
I . Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
ở công ty sứ Thanh Trì 60
II . Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí
và tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì 60
1 . Xác định đối tượng tập hợp chi phí 60
2 . Việc sử dụng tài khoản 62
3 . Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại
công ty sứ Thanh Trì 63
a . Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí 63
b . Hoàn thiện công tác tính giá thành ở công ty sứ Thanh Trì 64
c . Hoàn thiện , nâng cao hiệu quẩ sử dụng máy vi tính trong công tác
kế toán 64


File Kèm Theo
File Type: doc KT093 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty su Thanh Tro VIGLACERA - .doc (912.5 KB, 21 lần tải)
File Type: doc KT096 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai nha moy Thiet bi Buu dien - .doc (987.0 KB, 12 lần tải)
File Type: doc KT106 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD so 4 HN - .doc (815.0 KB, 20 lần tải)
File Type: doc KT111 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty vat tu thiet bi nung san Thanh Tro - H.doc (1.10 MB, 14 lần tải)
File Type: doc KT115 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP bao bo va in NN - .doc (1.24 MB, 21 lần tải)
File Type: doc KT126 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP SX VLXD va XD - .Doc (911.5 KB, 17 lần tải)
File Type: doc KT145 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty CP ximang Tion Son - T. Ha Toy - .doc (1,001.5 KB, 12 lần tải)
File Type: doc KT142 - Hach toon chi pho SX va tonh gio thanh SP tai cty XD 492 - .doc (805.5 KB, 24 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 11-22-2012, 10:22 AM
Junior Member
 
Tham gia: Nov 2012
Tổng số bài gởi: 1cam on cac ban

Trả Lời Với Trích Dẫn