Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp (https://tailieutonghop.com/free/home.php)
-   Mạng máy tính - Truyền thông (https://tailieutonghop.com/free/f242/)
-   -   Công nghệ thông tin với việc dạy học ngoại ngữ (https://tailieutonghop.com/free/cong-nghe-thong-tin-voi-viec-day-hoc-ngoai-ngu_f242-26953.html)

die 03-02-2013 08:09 AM

Công nghệ thông tin với việc dạy học ngoại ngữ
 
Mục lục

1.Thực trạng về phương pháp dạy ngoại ngữ hiện nay

2. Các phương tiện dạy học và cuộc cách mạng CNTT

3.Những đổi mới cơ bản trong giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại

4.Triển vọng về một phương pháp dạy mới

tài liệu tham khảo

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Xin thông báo, bây giờ là 09:20 PM