Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-13-2012, 11:20 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 6,575
Thanks: 6
Thanked 351 Times in 280 Posts
Send a message via Yahoo to die


Đề cương môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ (TM2)

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG NHÂN VÀ HOAT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Thương nhân

1.1. Khái niệm thương nhân

1.1.1 Khái niệm thương nhân

1.1.2 Đặc điểm của thương nhân

1.2. Phân loại thương nhân

1.2.1. Căn cứ vào tư cách pháp lý gồm có

1.2.2. Căn cứ vào hình thức tổ chức hoạt động gồm

1.2.3. Căn cứ vào chế độ trách nhiệm gồm

1.3. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

1.3.1. Định nghĩa thương nhân nước ngoài

1.3.2. Các hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Hoạt động thương mại

2.1. Khái niệm hoạt động thương mại

2.2. Các loại hoạt động thương mại

2.3. Phạm vi áp dụng của Luật Thương mại và các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

CHƯƠNG II : MUA BÁN HÀNG HOÁ TRONG THƯƠNG MẠI

1. Khái quát về mua bán hàng hóa

1.1. Khái niệm

1.2. Các hoạt động mua bán hàng hoá

1.2.1 Mua bán hàng hoá trong nước

1.2.2 Mua bán hàng hoá quốc tế

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa

2.1. Khái niệm

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Đặc điểm

2.2. Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực (Điều 122 BLDS)

2.3. Xác lập hợp đồng

2.4. Nội dung của hợp đồng

2.5. Thực hiện hợp đồng

2.5.1. Thực hiện nghĩa vụ của bên bán

2.5.2. Nghĩa vụ của bên mua

3. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

3.1. Khái niệm

3.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

CHƯƠNG III : DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

1. Khái quát về hoạt động cung ứng dịch vụ

1.1. Khái niệm

1.2. Hợp đồng dịch vụ

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

1.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2. Các hoạt động dịch vụ thương mại chủ yếu

2.1. Dịch vụ Logistics

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm

2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.2. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa

2.2.1. Khái niệm dịch vụ quá cảnh hàng hóa

2.2.2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh

2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.3. Dịch vụ giám định thương mại

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Đặc điểm

2.3.3. Hoạt động dịch vụ giám định hàng hóa

CHƯƠNG IV : HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

1. Đại diện cho thương nhân

1.1. Khái niệm, đặc điểm

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm

1.2. Hợp đồng đại diện thương nhân

1.3. Thời hạn đại diện và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hoạt động đại diện

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2. Môi giới thương mại

2.1. Khái niệm, đặc điểm

2.2. Hợp đồng môi giới thương mại

2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

3. Ủy thác mua bán hàng hóa

3.1. Khái niệm và đặc điểm

3.2. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

3.2.1 Chủ thể

3.2.2 Hình thức hợp đồng

3.2.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên

4. Đại lý thương mại

4.1. Khái niệm, đặc điểm

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Đặc điểm

4.2.Các hình thức đại lý

4.3. Hợp đồng đại lý thương mại

4.3.1 Khái niệm

4.3.2 Chủ thể

4.3.3 Hình thức hợp đồng

4.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.5. Thù lao đại lý và thời hạn đại lý

4.5.1 Thù lao đại lý

4.5.2 Thời hạn đại lý

CHƯƠNG V : CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1. Khái niệm và đăc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

2. Các hoạt động xúc tiến thương mại

2.1. Khuyến mại

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động khuyến mại

2.1.2. Các hình thức khuyến mại

2.1.3. Trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động khuyến mại

2.2. Quảng cáo thương mại

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động quảng cáo thương mại

2.2.2.. Đối tượng của hoạt động quảng cáo thương mại

2.2.3. Sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại

2.2.4. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại

2.2.5. Các quảng cáo thương mại bị cấm

2.3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

2.3.1 Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

2.3.2 Đặc điểm của hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

2.3.3. Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

2.3.4. Kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

2.3.5. Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

2.4. Hội chợ, triển lãm thương mại

2.4.1. Khái niệm hội chợ, triển lãm thương mại:

2.4.2. Đặc điểm của hội chợ và triển lãm thương mại

2.4.3. Thủ tục tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

2.4.4. Kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại

CHƯƠNG VI : MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC

1. Đấu giá hàng hóa

1.1. Khái niệm

1.2. Phương thức đấu giá

1.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1.5. Thủ tục đấu giá

2. Đấu thầu hàng hóa

2.1. Khái niệm, đặc điểm

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm

2.2. Các hình thức và phương thức đấu thầu

2.2.1 Hình thức đấu thầu

2.2.2 Phương thức đấu thầu

2.3. Các nguyên tắc đấu thầu

2.4. Thủ tục thực hiện việc đấu thầu

3. Cho thuê hàng hóa

3.1. Khái niệm

3.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

3.3. Một số lưu ý đối với hoạt động cho thuê hàng hoá trong thương mại

3.3.1. Vấn đề chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

3.3.2. Lợi ích phát sinh trong thời gian thuê

3.3.3. Vấn đề chuyển quyền sở hữu trong thời hạn thuê

4. Nhượng quyền thương mại

4.1. Khái niệm, đặc điểm

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đặc điểm

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền

4.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền

4.3. Đăng ký việc nhượng quyền

5. Gia công trong thương mại

5.1. Khái niệm

5.2. Hàng hóa gia công

5.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên

5.3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

5.3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

CHƯƠNG VII : CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Khái quát về chế tài trong hoạt động thương mại

1.1. Khái niệm

1.2. Các trường hợp miễn áp dụng các hình thức chế tài (miễn trách nhiệm)

2. Các loại chế tài


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn