Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-13-2012, 08:39 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Đáp án 39 câu hỏi đề cương đường lối

1. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? 3
2. Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình Người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? 3
3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin. 4
4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa M-L để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn? 5
5. Vì sao nói con đường cách mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn? 6
6. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu? 7
7. Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930-1931? 11
8. Vì sao nói Xô Viết nghệ tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 30-31? 11
9. Vì sao đảng chủ trương đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong thời kỳ 36-39? 13
10. Làm rõ sự giống và khác nhau giữa chính quyền xô viết và chính quyền dân chủ nhân dân? Vì sao đảng ta chọn chính quyền dân chủ nhân dân? 15
11. Vì sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh? 15
12. Tác dụng của phong trào phá và cướp kho thóc của nhật đối với sự nghiệp cách mạng 17
13. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã dự báo thời cơ cách mạng nước ta. 18
14. Những hạn chế của Luận cương chính trị và nguyên nhân của những hạn chế đó? 19
15. Qua phong trào dân chủ 36-39 Đảng đã thật sự trưởng thành? 20
16. Phong trào dân chủ 36-39 đã tổ chức, rèn luyện lực lượng cách mạng? 21
17. Vì sao Đ chủ trương hòa vs quân Tưởng khi chúng vào miền Bắc nước ta? 21
18. Những biện pháp đảng đưa ra để hòa với quân tưởng? 22
19. Vì sao chúng ta hòa với pháp? 23
20. Giới thiệu những mốc lịch sử (trong năm 1946) đàm phán hòa hoãn giữa ta vs Pháp? 24
21. Kháng chiến toàn dân là gì? Vì sao phải kháng chiến toàn dân? 25
22. Kháng chiến toàn diện là gì? Vì sao phải kháng chiến toàn diện? 26
23. Việt Nam là tiêu điểm của những mâu thuẫn thời đại? 27
24. Điều kiện để cách mạng miền Nam khởi nghĩa vũ trang? 27
25. Vì sao nói: mặc dù Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta nhưng so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch không có sự thay đổi lớn? 28
26. Mặc dù có chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra nhưng sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc vẫn có thể phát triển được? 29
27. Những điểm không đúng trong nội dung công nghiệp hóa do Đại hội lần thứ IV xác định? 30
28. Nội dung công nghiệp hóa do đại hội lần thứ V của Đảng xác định? 31
29. Nội dung CN hóa XHCN do đại hội lần thứ VI xác định? 31
30. Vì sao công nghiệp hóa gắn vs hiện đại hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn vs phát triển kinh tế tri thức? 32
31. Hạn chế của cơ chế hành chính tập trung bao cấp. 33
32. Tính tích cực của cơ chế thị trường. 33
33. Hạn chế của cơ chế thị trường? 34
34. Những giải pháp để hạn chế sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay ? 35
35. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 38
36. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay. 39
37. Vì sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế hiện nay? 40
38. Những thuận lợi, khó khăn trong văn hóa hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. 43
39. Phương châm đối ngoại của đảng ta hiện nay? 44
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-03-2013, 09:46 PM
Junior Member
 
Tham gia: Jan 2013
Tổng số bài gởi: 1Mình đang rất cần tài liệu này, Cảm ơn Bạn rất nhiều. Chúc bạn ngày càng thành công và hạnh phúc.

__________________
[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]
Trả Lời Với Trích Dẫn