Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-14-2012, 08:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính

Số trang: 32
Dung lượng 59.79 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1:Cơ sở lý luận của việc đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4

1.1 Khái quát chung về lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
1.1.1 Khái niệm lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
1.1.2 Ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
1.2 Vai trò của việc đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán 5
1.3 Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 6
1.3.1 Khái niệm trọng yếu 6
1.3.2 Khái niệm rủi ro 8
1.3.3 Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán và ảnh hưởng của nó đến phương pháp kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 9
1.3.4 Bản chất đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 10
1.3.4.1 Bản chất đánh giá trọng yếu trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 10
1.3.4.2 Bản chất đánh giá rủi ro kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 13
1.3.4.3 Vai trò của đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC. 14
1.3.5 Quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 14
1.3.5.1 Quy trình đánh giá trọng yếu trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 14
1.3.5.1.1 Ước lượng ban đầu về tính trọng yếu: 15
1.3.5.1.2 Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các khoản mục: 16
1.3.5.2 Đánh giá rủi ro kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 17
1.3.6 Xác định ảnh hưởng của đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán đến quá trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC 22

Chương 2:Thực trạng của đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC tại một số công ty kiểm toán Việt Nam 25

2.1 Những kết quả đã đạt được trong thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán BCTC. 25
2.2 Những tồn tại cần hoàn thiện 27
2.3 Một số đề xuất với Nhà nước và các cơ quan chức năng 28

KẾT LUẬN 31

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-14-2012, 10:56 AM
Junior Member
 
Tham gia: Oct 2012
Tổng số bài gởi: 1cam on moi nguoi nhiu lam!!!!!!!!!!

Trả Lời Với Trích Dẫn