Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-14-2012, 01:09 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................. ............................................. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................. ........................ 1
2. Mục đích của đề tài.............................................. ................................... 3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................. .......... 4
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................. 4
1.1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................. ........... 4
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài .................................................. ............ 4
1.2. Tình hình sản xuất, chọn tạo giống đậu tương trên thế giới và Việt
Nam .................................................. .................................................. ....... 5
1.2.2. Tình hình sản xuất và chọn tạo giống đậu tương ở Việt Nam ...... 19
Chương 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
2.1. Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu ............................................ 33
2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ............................................... 33
2.2.1. Nội dung nghiên cứu............................................. ...................... 33
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................. .......... 34
2.3. Mô hình trình diễn .................................................. ........................... 37
2.4. Đánh giá lựa chọn dòng .................................................. ................... 38
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 39
3.1. Một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các dòng đậu tương thí
nghiệm .................................................. .................................................. . 39
3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của các dòng đậu tương . 39
3.1.2. Đặc điểm thực vật học của các dòng đậu tương thí nghiệm năm
2008 .................................................. .................................................. . 43
3.1.3. Đặc điểm hình thái của các dòng đậu tương thí nghiệm vụ xuân và
vụ đông năm 2008 .................................................. .............................. 46
3.1.4. Khả năng chống chịu của các dòng đậu tương thí nghiệm ở vụ
xuân và vụ đông năm 2008 .................................................. ................. 50
3.2. Một số chỉ tiêu sinh hoá của các dòng, giống đậu tương thí nghiệm .. 54
3.3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng đậu tương
thí nghiệm .................................................. .............................................. 55
3.3.1. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất lý thuyết của các
dòng đậu tương thí nghiệm .................................................. ................. 55
3.3.2. Năng suất thực thu của các dòng đậu tương tham gia thí nghiệm
năm 2008 .................................................. ............................................ 59
3.4. Mô hình trình diễn đậu tương tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ......... 61
3.4.1. Năng suất thực thu của các dòng đậu tương trình diễn tại xã Mai
sơn, huyện Lục Yên, vụ xuân 2009 .................................................. ..... 61
3.4.2. Đánh giá của người dân đối với các dòng đậu tương trình diễn ở
vụ xuân năm 2009 .................................................. .............................. 63
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................. ........................ 65

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn