Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-27-2012, 05:39 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Đặc điểm nguồn khách và các biện pháp tăng cường khả năng thu hút khách của khách sạn Thắng lợi

Đặc điểm nguồn khách và các biện pháp tăng cường khả năng thu hút khách của khách sạn Thắng lợi

Số trang: 59
Dung lượng 95.29 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1 một số vấn đề lý luận cơ bản về khách du lịch và các biện pháp thu hút khách của khách sạn.............................. 3

1.1.Khách sạn, một cơ sở quan trọng trong hoạt động du lịch 3

1.1.1.Du lịch.................................... 3

1.1.2. Khách sạn................................. 4

1.1.3.Kinh doanh khách sạn....................... 4

1.2 Đặc điểm nguồn khách của khách sạn............ 8

1.2.1Định nghĩa khách du lịch.................... 8

1.2.2 Nhu cầu của khách du lịch:................. 8

1.2.3 Phân loại khách........................... 10

1.2.4 ý nghĩa của việc phân loại nguồn khách :.. 12

1.3 Những biện pháp thu hút khách của một khách sạn.... 13

1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách của một khách sạn:

1.3.2. Các biện pháp thu hút khách.............. 16

Chương 2 Đặc điểm nguồn khách và các biện pháp thu hút của khách sạn Thắng lợi.

2.1. Giới thiệu chung về khách sạn............... 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 21

2.1.2. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ trong kinh doanh của khách sạn Thắng Lợi.

2.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn Thắng Lợi. 26

2.3. Các biện pháp thu hút khách của khách sạn Thắng Lợi 36

2.3.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ. 36

2.3.2. Chính sách giá cả........................ 41

2.3.3 Chính sách khuếch trương, tuyên truyền quảng cáo 43

2.3.4. Tăng cường liên doanh, liên kết với các tổ chức du lịch để tạo nguồn khách

2.4. Nhận xét - đánh giá......................... 44

2.4.1. Điểm mạnh:............................... 44

2.4.2.Hạn chế:.................................. 45

2.4.3.Các đánh giá về tính hợp lý, chưa hợp lý trong tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn Thắng Lợi. 45

Chương 3 Phương hướng và những biện pháp chủ yếu tăng cường thu hút khách của khách sạn Thắng lợi................................. 47

3.1 Phương hướng................................. 47

3.1.1 Xu hướng phát triển của du lịch Việt nam.. 47

3.1.2. Phương hướng chung của khách sạn Thắng Lợi 48

3.2. Một số giải pháp tăng cường thu hút khách cho khách sạn Thắng Lợi.

3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động...... 49

3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật 51

3.2.3 áp dụng chính sách giá linh hạt hơn nữa... 51

3.2.4 Chú trọng tuyên truyền quảng cáo.......... 53

3.2.5 Xây dựng sản phẩm đặc thù................. 53

3.2.6 Củng cố và tạo lập mối quân hệ bạn hàng... 55

3.3. Một số khuyến nghị.......................... 55

3.3.1.Vi mô..................................... 55

3.3.2. Vĩ mô.................................... 56

Kết luận............................................ .... 57

Tài liệu tham khảo...................................... 58

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn