Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-20-2012, 09:00 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,761


Cơ sở lý luận các Khái niệm và đặc điểm của FDI

Cơ sở lý luận các Khái niệm và đặc điểm của FDI

Số trang: 30
Dung lượng 79.87 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời mở đầu 1
Chương Một: Cơ sở lý luận 2
I/ Khái niệm và đặc điểm của FDI 2
II/ Vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế 3

III/ Các hình thức FDI 6
IV/ Các nhân tố ảnh hưởng đến FDI 7

Chương Hai: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

tại Việt Nam thời gian qua 11

I. Khái quát về môi trường đầu tư tại Việt nam thời gian qua 11

II/ Vai trò của FDI tại Việt Nam thời gian qua 15
Chương Ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò tích cực FDI ở Việt Nam trong thời gian tới 20

I/ Định hướng thu hút FDI: 20

II/ Dự báo FDI trong thơi gian tới (2010-2014) 23

III/ Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích cực cảu FDI vào Việt Nam trong thời gian tới 24

Kết luận 29

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn