Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-05-2012, 11:57 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 6,812
Thanks: 6
Thanked 461 Times in 369 Posts
Send a message via Yahoo to die


Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước

Lời nói đầu

Đất nước ta trong tiến trình chuyển đổi kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường thì sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu đ• trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn x• hội. Thực tế cho thấy rằng bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, thì các hình thức sở hữu khác (tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện tồn tại thuận lợi, cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế. Dựa trên cơ sở này các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam với tư cách là nòng cốt chủ chốt ở nền kinh tế cũng đang từng bước đổi mới và tìm hướng đi biện pháp kinh doanh phù hợp đ• tìm ra giải pháp thích hợp là Cổ phần hoá, thành tựu ở công cuộc đổi mới nước ta đạt được những năm gần đây đ• chứng tỏ hướng đẩy mạnh ” Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước” là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp vơi quy luật phát triển kinh tế.

Mục lục
Lời nói đầu 1
I. Một số vấn đề lý luận chung về Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước 2
1. Khái niệm Cổ phần hoá 2
1.1. Phân biệt cổ phần hoá và tư nhân hoá 2
1.2. Công ty Cổ phần 2
2. Sự cần thiết phải Cổ phần hoá 1 bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước 3
2.1. Cổ phần hoá là xu hướng chung ở nhiều nước 3
2.2. Xuất phát từ thực trạng hoạt động kém hiệu quả ở doanh nghiệp Nhà nước 4
2.3. Xuất phát từ sự thay đổi nhận thức về vai trò chủ đạo ở kinh tế Nhà nước 5
2.4. Cổ phần hoá là sự lựa chọn ở các doanh nghiệp Nhà nước 5
a. Chế độ Cổ phần hoá là sản phẩm tất yếu ở x• hội hoá sản xuất kinh tế thị trường 6
b. Doanh nghiệp Nhà nước áp dụng chế độ Cổ phần hoá sẽ có lợi cho giải phóng và sản xuất 5
II. Thực trạng Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 6
1. Tiến trình Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta 6
2. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế sau 10 năm Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam 7
2.1. Thành Tựu 7
2.2. Hạn chế 8
2.3. Nguyên nhân của hạn chế 9
III. Phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới .10
1. Phương hướng 10
2. Giải pháp 11
Kết luận 13
Tài liệu tham khảo 14

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn