Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-25-2012, 10:10 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 6,652
Thanks: 7
Thanked 388 Times in 333 Posts


Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng đổi mới

Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng đổi mới

Số trang: 46
Dung lượng 51.9 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Khái niềm về tổ chức............................................ ..................................... 3

1.1 Định nghĩa............................................ .............................................. 3

1.2 Những đặc điểm chung của tổ chức............................................ ........ 3

1.3 Phân loại tổ chức............................................ .................................... 4

2. Một số quy luật cơ bản của tổ chức

2.1 Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức..................... 5

2.2 Quy luật hệ thống........................................... .................................... 7

2.3 Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức........................... 8

2.4 Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 9

2.5 Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức............................................ ....... 10

3. Tổ chức là một khâu quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối

chính sách của Đảng........................................... ..................................... 10

Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức............................................ ............................ 12

2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý........................................ 12

3. Những nguyên tắc tổ chức

3.1 Nguyên tắc xác định theo chức năng............................................. ... 13

3.2 Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn............................. 13

3.3 Nguyên tắc bậc thang............................................. .......................... 13

3.4 Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm................... 14

3.5 Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm................................ 14

3.6 Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh............................................ ........ 14

3.7 Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc............................................. .... 15

3.8 Nguyên tắc quản lý sự thay đổi............................................ ............ 15

3.9 Nguyên tắc cân bằng............................................ ............................ 15

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức......................................... 16

4.1 Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý............................................ 16

4.2 Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý.............................................. 16

5. Những thành phần cơ bản của cơ cấu tổ chức

5.1 Chuyên môn hoá .................................................. ........................... 17

5.1.1 Chuyên môn hoá chiều dọc............................................. .............. 17

5.1.2 Chuyên môn hoá chiều ngang............................................. ........... 18

5.2 Tiêu chuẩn hoá.............................................. ................................... 18

5.3 Sự phối hợp............................................. ......................................... 19

5.4 Quyền lực............................................. ............................................ 19

6. Các mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

thường sử dụng

6.1 Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân.................................... 20

6.2 Mô hình tổ chức theo chức năng............................................. .......... 20

6.3 Mô hình tổ chức theo sản phẩm............................................ ........... 21

6.4 Mô hình tổ chức theo địa dư............................................... .............. 23

6.5 Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng..................................... 24

6.6 Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược........................................... . 25

6.7 Mô hình tổ chức theo quá trình............................................ ............ 27

6.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ.......................................... 27

6.9 Mô hình tổ chức ma trận............................................ ..................... 29

6.10 Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp............................................. ....... 30

Chương III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU

TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI

1. Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý.............................. 32

2. Lựa chọn một cơ cấu tổ chức thích hợp............................................. ...... 33

3. Một số công cụ phối hợp

3.1 Các kế hoạch........................................... ......................................... 34

3.2 Hệ thống tiêu chuẩn Kinh tế- Kỹ thuật........................................... .. 34

3.3 Các công cụ cơ cấu............................................. .............................. 34

3.4 Giám sát trực tiếp............................................ ................................. 34

3.5 Các công cụ của hệ thống thông tin, truyền thông và tham gia quản lý 35

3.6 Văn hoá tổ chức............................................ ................................... 35

4. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức quản lý......................... 36

4.1 Phương pháp tương tự.............................................. ........................ 36

4.2 Phương pháp phân tích theo yếu tố.............................................. .... 36

5. Một số kiến nghị nhằm phát huy tính hiệu quả của công tác tổ chức trong

các doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi mới..................................... 40

Kết luận............................................ .................................................. ... 42

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following User Says Thank You to nothing245 For This Useful Post:
tring_tugia (09-07-2012)