Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-02-2012, 03:44 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội

Mục lục


LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội (khái quát nhất về cơ cấu)
Phần II: Cơ cấu cụ thể và chức năng của từng bộ phận
1. Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội
2. Hội đồng Dân tộc
3. Các Uỷ ban Quốc hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới đều có những chiến lược và đường lối phát triển riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu của đất nước và đảm bảo cho nhà nước đi đúng hướng. Và đứng đầu tổ chức chính phủ đó chính là Quốc hội - cơ quan cao nhất của một Nhà nước.
Quốc hội ở Việt Nam chính là cơ quan tối cao nhất, có quyền đưa ra hiến pháp, bác bỏ hiến pháp và thay đổi nó cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của nước nhà.
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hiến Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, Cách mạng Tháng 8 thành công - đánh dấu lớn nhất chính là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (6 -1 -1946) cho ra đời của một tổ chức chính phủ tự do và bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước ta.
Từ đó đến nay Quốc hội nước ta trải qua bao gian nan, cùng toàn dân lãnh đạo đất nước tiến lên CNXH và thống nhất đất nước. Và nay Quốc hội chính là tổ chức, đưa ra đường lối phát triển đất nước, nhằm đạt đến những mục tiêu đặt ra đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vững bước trên con đường CNXH.
Sau khi học xong môn Luật Hiến pháp chuyên ngành tôi xin chọn đề tài "Cơ cấu tổ chức của Quốc Hội" để viết bài tiểu luận của mình.
Nhằm để hiểu rõ hơn về cách tổ chức và cơ cấu của Quốc hội. Để xây dựng lên bài tiểu luận này tôi chủ yếu sử dụng thực tế của một công dân để đánh giá và tìm hiểu nhằm nói chân thực nhất về cơ cấu tổ chức của Quốc hội và đặc biệt là sự nhìn nhận vấn đề của một học viên Ngành Luật. Bài tiểu luận này được trình bày với các phần sau:
Phần I: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Quốc hội (khái quát nhất về cơ cấu)
Phần II: Cơ cấu cụ thể và chức năng của từng bộ phận.
1. Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội.
2. Hội đồng Dân tộc.
3. Các Uỷ ban Quốc hội.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn