Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-08-2012, 09:25 PM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Chương 5: Động cơ không đồng bộ ba pha

Chương 5: Động cơ không đồng bộ ba pha


5.1 KH́I NIỆM:
Động cơ không đồng bộ một pha thừng được d̀ng trong ćc thiết bị điện sinh hoat va công nghiêp , công suât thương be , tư vai Watt đên hơn môt ngan Watt, sư dung nguôn điê n xoay chiêu môt pha 110 V/220V. So vơi đông cơ không đông bô ba pha cung kich thươc thi công suât cua đông cơ không đông bô 1 pha chi băng khoang 70% công suât cua đông cơ không đông bô 3 pha, nhưng thưc tê do kha năng qua tai thâp nên ngoai trư đông cơ kiêu điên dung , công suât cua đông cơ không đông bô 1 pha chi vao khoang 50% công suât của động cơ 3 pha. Do sư dung nguôn xoay chiêu 1 pha nên đông cơ 1 pha đươc dung kha phô biên trong sinh hoat va sản xuất nhỏ.

5.2 CÂU TAO CUA ĐÔNG CƠ KHÔNG ĐÔNG BÔ 1 PHA :
Do nguyên ly mơ may khac nhau va yêu câu vê tinh năng ky thuât khac nhau , nên kêt câu đông cơ không đông bô 1 pha cung co nhiêu điêm khac nhau , nhưng câu tao chinh cung gôm hai phân la stato va roto.

5.2.1.Phân tinh (Stator):
Phân tinh cung gôm : mạch từ, dây quân , vỏ ḿy. Mạch từ ć cấu tạo giống như mach tư stator đông cơ 3 pha, dây quân stator gôm dây quân chinh va dây quân phu co kêt câu hương không giông nhau, đăt lêch nhau goc

5.2.2.Phân quay (Rotor):
Rotor cua đông cơ không đông bô 1 pha thương dung la roto lông soc Ngòi hai phần ch́nh trên , c̀n ć ćc bộ phận kh̉i động như tụ điên, ngăt điên ly tâm hay rơle dong điên, rơle điên ap,…

5.3 NGUYÊN LY LAM VIÊC CƠ BAN CUA ĐÔNG CƠ MÔT PHA:

Đê hiêu đươc nguyên ly lam viêc cua đông cơ không đông bô 1 pha, trươc tiên ch́ng ta phân t́ch sự h̀nh th̀nh từ trương trong dây quân môt pha.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn