Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 05-13-2012, 08:28 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,709


Chứng minh sự lành đạo đúng đắn của đảng cộng sản việt nam là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của công nhân việt nam kể từ khi đảng ra đời cho đến nay

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG:
-Hoàn cảnh lịch sử :
-Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi: nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến
+Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sai
+Về kinh tế: hoàn toàn lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
+Về văn hóa: thực hiện chính sách văn hóa ngu dân
+Kết cấu giai cấp trong xã hội thay đổi: xuất hiện giai cấp mới: công nhân, tiểu tư sản và vị trí các giai cấp này đối với cách mạng Việt Nam phụ thuộc vào mối quan hệ của từng giai cấp đối với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Mâu thuẩn cơ bản cũng thay đổi : phong kiến <> nông dân, toàn thể dân tộc<> đế quốc Pháp và tất yếu, lịch sử phải giải quyết những mâu thuẩn này.
- Sau đó các phong trào chống Pháp đã lần lượt diễn ra: phong trào cần vương( 1858-1895) , phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục (1895-1918)…
- Tóm lại ngay từ khi tực dân Pháp xâm lược nước ta, các phong trào chống Pháp của nhân dân ta hết sức sôi nổi với nhiều hình thức khác nhau nhưng đều bị thất bại và nguyên nhân là do thiếu một giai cấp tiên tiến đề ra được đường lối đúng đắn cho Cách mạng Việt Nam dẫn đến xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
- Giữa tình hình rối ren đó, đồng chí Nguyễn Ai Quốc đã ra đi tìm đường cứư nước. Người đã nhận thấy chủ nghĩa Mác-Lenin là con đường đúng đắn.Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn