Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 05:32 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Tổ chức xã hội và tín ngưỡng, tôn giáo của nguời mông ở đồng văn (hà giang) trước cách mạng tháng tám năm 1945

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU .................................................. .................................................. .... 1
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN ĐỒNG VĂN TỈNH HÀ GIANG........... 6
1.1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên .................................................. ....... 6
1.2. Đồng Văn qua các thời kì lịch sử .................................................. ....... 8
1.3. Khái quát về dân tộc Mông .................................................. ................ 9
Chương 2: TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐỒNG VĂN (HÀ
GIANG) TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ........................ 17
2.1. Tổ chức gia đình và dòng họ. .................................................. ........... 17
2.1.1. Tổ chức gia đình .................................................. ........................... 17
2.1.2.Tổ chức dòng họ .................................................. ............................ 21
2.2. Tổ chức làng bản .................................................. ............................. 31
2.2.1. Sự hình thành bản của người Mông ................................................ 31
2.2.2. Bộ máy tự quản của bản .................................................. ............... 33
2.2.3. Những luật tục về đất đai, nguồn nước, chăn nuôi và các thể thức xử
phạt vi phạm. .................................................. .......................................... 34
2.2.4. Bản (giao) với quan hệ cộng đồng về tín ngưỡng và đời sống sinh
hoạt: .................................................. .................................................. ..... 37
2.3. Chế độ thổ ty .................................................. ................................... 39
2.3.1. Ruộng đất và quan hệ giai cấp .................................................. ...... 39
2.3.2. Sự thay đổi trong thời kỳ Pháp thuộc .............................................. 45
Chương 3: TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐỒNG
VĂN (HÀ GIANG) TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945. ...... 53
3.1. Tín ngưỡng dân gian .................................................. ........................ 53
3.1.1. Luận thuyết “vạn vật hữu linh” .................................................. ..... 53
3.1.2. Thờ cúng tổ tiên và các thần che chở cho gia đình .......................... 56
3.1.3. Thờ cúng thần của cộng đồng giao ................................................. 62
3.1.4. Tín ngưỡng liên quan đến sản xuất nông nghiệp ............................. 62
3.1.5. Tàn dư ma thuật .................................................. ............................ 63
3.1.6. Sa man giáo .................................................. .................................. 64
3.2. Tôn giáo .................................................. .......................................... 67
KẾT LUẬN .................................................. ................................................ 73
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


thay đổi nội dung bởi: die, 07-19-2012 lúc 05:36 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn