Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-14-2012, 09:39 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,943


Tổ chức kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

Số trang: 89
Dung lượng 140.64 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm 3
2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu của quản lý 5
II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 7
1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm 7
2. Đánh giá thành phẩm 8
3. Kế toán nhập xuất kho thành phẩm 9
4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 13
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15
1. Kế toán doanh thu bán hàng, thuế và các khoản giảm trừ doanh thu 15
2. Kế toán xác định kết qủa bán hàng 19
3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán thành phẩm bán hàng và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 29

I. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 29
1. Tổng quát về công ty 29
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 32
4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 35
II. THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 39
1. Phương pháp đánh giá thành phẩm 39
2. Kế toán chi tiết thành phẩm tại kho 42
3. Thực tế công tác kế toán thành phẩm tại công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng 56
4. Hạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh 63
5. Kế toán thuế GTGT 73

PHẦN III : GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG 75

I. NHẬN XÉT CHUNG 75
1. Những ưu điểm 75
2. Những hạn chế còn tồn tại 77
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 78
1. Về công tác quản lý 79
2. Về công tác kế toán nói chung 79
3. Về công tác kế toán thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 80

KẾT LUẬN 85

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn