Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-07-2012, 10:01 AM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184


Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sp-sx tại công ty Tư vấn và tkxd

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựngLỜI NÓI ĐẦU

Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít cũng phải bù đắp được chi phí bỏ ra.

Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi nhất và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những biện pháp cụ thể phải tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng theo phương pháp.
Đối với ngành xây dựng, nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu hoạt động trên số vốn do ngân sách Nhà nước cấp. Xuất phát từ điểm đó, các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt được điều này vấn đề trước mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đặc thù của ngành xây dựng khác với các ngành khác như: Chi phí sản xuất ra không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài từ chu kỳ này sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hết sức phức tạp.

Những nhận thức có được từ công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng là nhờ có sự chỉ bảo, hướng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
** **
** G.Su Thanh **
xem xong an nut Thanks nhe bạn!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-26-2013, 11:26 PM
Junior Member
 
Tham gia: Aug 2013
Tổng số bài gởi: 1tìm đáp án bài tập kế toán xây dựng, mong được giúp:
xin gửi cho tôi qua địa chỉ mail: [Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]
Bài tập1: tại công ty XL có nhận thầu một công trình gồm 2 hạng mục . Gía trị dự toán các hạng mục như sau không bao gồm thuế GTGT ). (đơn vị: 1.000 đồng)
Hạng mục M1: 300.000 Hạng mục M2: 170.000
Trong kỳ có các tài liệu sau:
1. Tổng hợp các phiếu xuất vật liệu trong kỳ là 291.000, trong đó có 15.000 là giá trị làm lại hạng mục M2 (theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ đầu tư chấp nhân thanh toán 100%). Biết chi phí định mức vật liệu cho M1 là 140.000, M2 là 90.000.
2. Chi phí của tổ máy thi công có tổ chức hạch toán riêng , không hạch toán doanh thu phát sinh như sau:
_ Chi phí xăng dầu 27.500 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), đã thanh toán bằng tiền mặt.
_Tiền lương trả cho công nhân điều khiển máy 12.000, nhân viên quản lý bộ phận thi công 6.000.
_Trích BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
_Khấu hao máy thi công: 8.500
_Chi phí khác bằng tiền mặt : 8.080
Trong kỳ tổ máy thi công phục vụ thi công hạng mục M1 150 ca máy, hạng mục M2 60 ca máy
3. Tiền lương phải trả cho công nhân xây lắp hạng mục M1 là 48.000, hạng mục M2 là 26.000, cho nhân viên quản lý đội thi công 14.500.
4. Trích BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ theo tỷ lệ quy định và tính vào chi phí.
5. Chi phí thuê nhân công theo thời vụ để vận chuyển và bốc dỡ vật liệu trong phạm vi mặt bằng xây lắp của hạng mục M1 7.680, hạng mục M2 4.180 đã thanh toán bằng tiền mặt.
6. Chủ đầu tư ứng trước theo hợp đồng bằng tiền gửi ngân hàng 25.000
7. Mua bảo hiểm cho 2 hạng mục 450 thanh toán bằng tiền mặt.
8. Chi phí dịch vu ( điện, nước ) mua ngoài theo giá có thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền, phục vu thi công là 13.200
9. Khấu hao TÀI SẢN CỐ ĐỊNH phục vụ thi công 1.375
10. Cuối kỳ, hoàn thành bàn giao cả công trình cho chủ đầu tư theo giá trị dự toán ( bao gồm cả thuế GTGT 10%). Chủ đầu tư thanh toán hết số tiền còn lại sau khi giữ lại 5% trên tổng giá thanh toán để bảo hành công trình trong thời gian 2 năm.
YÊU CẦU:
1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.Lập thẻ tính giá thành của các hạng mục công trình M
TÀI LIỆU BỔ SUNG
_Phân bổ chi phí sản xuất chung theo số ca máy phục vụ cho từng hạng mục
_Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trả Lời Với Trích Dẫn