Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 09-09-2012, 11:41 AM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Số trang: 61
Dung lượng 106.38 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I - Thực trạng về Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 3

I. Tổng quan về xí nghiệp in Việt lập Cao Bằng 3
1. Lịch sử và sự hình thành của xí nghiệp 3
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh 5
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 7
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10
5. Đặc điểm tổ chức sổ kế toán 12
II. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 15
1. Đối tượng kế toán và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 15
2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất 16
III. Tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 40
1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 40
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 42

PHẦN II - Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45

I. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng 45
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 49

KẾT LUẬN

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài