Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-25-2011, 03:00 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanh nghiệp phải tạo ra doanh thu có lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sản xuất cái thị trường cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có và tự đặt ra cho mình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sản xuất bao nhiêu?
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý , trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
Công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang là một doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuất khẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang" để viết chuyên đề báo cáo của mình.
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp là thầy giáo Nguyễn Vũ Việt cùng các bác, các cô cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.
Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNSX 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp. 3
1.1.1.Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng 3
1.1.2.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng 4
1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng kết quả bán hàng 4
1.2. Lý luận cơ bản về bán hàng và kết quả bán hàng: 5
1.2.1.Phương thức bán hàng 5
1.2.2.Doanh thu bán hàng 6
1.2.3.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 7
1.2.4. Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ 8
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 13
1.3.1. Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng: 13
1.3.2. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 17
1.3.3. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ VÀ THỰC PHẨM BẮC GIANG 23
2.1.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh,quản lý sản xuất kinh doanh. 23
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang. 23
2.1.2.Đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động sản xuất của công ty 25
2.1.2.1. Vấn đề nhân sự: 25
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công ty. 25
2.1.3. Đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm: 28
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 29
2.2. Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang. 32
2.2.1. Phương thức bán hàng: 32
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và thuế phải nộp nhà nước 33
2.2.3. Kế toán các khoản giam trừ doanh thu bán hàng 41
2.2.4. Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng. 42
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán: 43
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 45
2.2.6.1. Kế toán chi phí bán hàng. 45
2.2.6.2. Kế toán CPQLDN 48
2.2.7. Kế toán kết quả bán hàng 50
CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY
CỔ PHẦN THUỐC LÁ VÀ THỰC PHẨM BẮC GIANG 52
3.1 Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang. 52
3.1.1. Những ưu điểm: 52
3.1.2. Bên cạnh những ưu điểm công ty còn một số tồn tại cần khắc phục 53
3.2.Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang. 54
3.2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 54
3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cồ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang 55
KẾT LUẬN 60
Trả Lời Với Trích Dẫn