Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-17-2012, 10:07 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 362 Times in 291 Posts


Tổ chức công tác kế toán vật liệu và CCDC tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần i: đặc điểm chung của xí nghiệp gạch ngói hồng thái
1 – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
2 – ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NGÀNH NGHỀ CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
3 – CƠ CẤU SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
a – Chức năng của các phòng ban trong bộ máy quản lý của xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
b – Đặc điểm tổ chức sản xuất của xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
4 – TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
a – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
b – Chức năng và nhiêm vụ của mỗi nhân viên kế toán trong xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
5 – SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
phần II: thực trạng chung về công tác hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái.
1 – ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
a – Đặc điểm, yêu cầu.
b – Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái
2 – KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XI NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
a – Chứng từ
b – kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái.
3 – KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH HỒNG THÁI
phần III: một số nhận xét, đánh giá, đề xuất, kiến nghị và kết luận về công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái.
1 – ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
a – Ưu điểm
b – Nhược điểm
2 – MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ,KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN VẬT LIỆU , CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI HỒNG THÁI.
KẾT LUẬN
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn