Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-05-2012, 08:54 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 358 Times in 288 Posts


Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng Sông Đà số 2LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp XDCB.

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu

1.1.2. Vị trí vai trò của nguyên vật liệu

1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu

1.1.5. Những nội dung chủ yếu về hạch toán nguyên vật liệu

1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu

1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3.1.Chứng từ kế toán

1.3.2.Các phương pháp kế toán nguyên vật liệu

1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song

1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.3.2.3.Phương pháp sổ số dư

1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.4.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên (tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán)

1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.3.Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.5. Hình thức sổ kế toán

1.5.1. Hình thức nhật ký chung

1.5.2. Hình thức chứng từ ghi sổ

1.5.3. Sổ cái

1.5.4. Hình thức chứng từ ghi sổ

1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính

2. Chế độ kế toán QĐ15: 20/3/2006

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 5 – HÀ NỘI

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuât quản lý của công ty

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ

2.2.Tình hình thực tế kế toán vật liệu ở công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

2.2.1.Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu

2.2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu

2.2.1.2. Phân loại nguyên vật lệu

2.2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu

2.2.2.3.Tổ chức thu mua nguyên vật liệu

2.3. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

2.3.1.Thủ tục nhập kho

2.3.2.Thủ tục xuất kho

2.3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

2.3.4. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2.3.5. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 5 – HÀ NỘI

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

3.1.1. Ưu điểm

3.1. 2. Một số hạn chế

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty xây dựng số 5 – Hà Nội

KẾT LUẬN.Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn