Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-01-2012, 06:15 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Số trang: 37
Dung lượng 41.46 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I : Một số vấn đề cơ bản về kinh doanh bảo hiểm và chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh bảo hiểm 3

I .Vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế quốc dân 3
II . Một số khái niệm trong kinh doanh bảo hiểm 4
1. Khái niệm bảo hiểm 4
2. Sản phẩm bảo hiểm 4
3. Kinh doanh bảo hiểm 7
III . Nội dung của chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh
bảo hiểm 8
1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp 8
2. Các công cụ chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp 8
3. Sơ đồ quá trình truyền thông 12
4. Các bước tiến hành quá trình truyền thông 13

Chương II : Thực trạng của việc thực hiện chính sách xúc tiến hỗn hợp trên thị trường bảo hiểm hiện nay . 16

I. Thực trạng 16
II. Một số chính sách khác hỗ trợ chính sách xúc tiến hỗn hợp 21

Chương III :Một số giải pháp đối với chính sách xúc tiến hỗn hợp trên thị trường bảo hiểm 29

I.Các nguyên tắc xây dựng chính sách xúc tiến hỗn hợp 29
II.Các đề xuất


Trả Lời Với Trích Dẫn