Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-20-2012, 06:56 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,056


Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đo

Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000


Số trang: 43
Dung lượng 64.45 KB
Loại file Zip

PHẦN I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2

I. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2
I.1. Khái niệm và vai trò của chính sách tiền tệ. 2
I.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3
I.3. Nội dung của chính sách tiền tệ. 7
II. CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 9
II.1. Các công cụ trực tiếp. 9
II.2. Các công cụ gián tiếp 11
II.3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TỪ 1986-2000. 19

I. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM( TỪ 1986 – 2000) 19
II. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 20
II.1. Giai đoạn 1986 - 1988 20
II.2. Giai đoạn 1989 - 1991 20
II.3. Giai đoạn 1992 - 1995 21
II.4. Giai đọan 1996 - 2000. 22
III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC DO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐÚNG HƯỚNG PHÙ HỢP VỚI DIỄN BIẾN CỦA NỀN KINH TẾ. 24
III.1. Về chính sách lãi suất. 25
III.2. Về chính sách tỷ giá. 25
III.3. Về thị trường tín dụng. 26
III.4. Về thị trường tài chính thứ cấp. 26
III.5. Vềviệc kiềm chế lạm phát và ổn định sức mua đồng VNĐ. 27
IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM VÀ NGUYÊN NHÂN 28
IV.1. Những tồn tại trong cơ chế lãi suất hiện hành. 29
IV.2. Những tồn tại trong tái cấp vốn và kiểm soát lượng tiền cung ứng. 30
IV.3. Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc. 30

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 31

I. CẢI CÁCH QUY CHẾ DỰ TRỮ BẮT BUỘC SAO CHO PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ MỤC ĐÍCH KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 32
II. PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞPHÙ HỢP VỚI QUY MÔ NỀN KINH TẾ: 33
III. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐIỀU HÀNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ MỘT CÁCH HỢP LÝ: 34
III.1. Cải cách đối với ngân hàng trung ương: 35
III.2. Cải cách đối với NHTM 36
IV. PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ GIỮA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI CÁC CHÍNH SÁCH VĨ MÔ KHÁC: 38
IV.1. Ngân sách nhà nước: 38
IV.2. Hoàn thiện quy chế pháp lý: 38
IV.3. Phối hợp đồng bộ CSTT với chính sách kinh tế vĩ mô khác: 38

KẾT LUẬN

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn