Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-20-2012, 07:20 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 8,056


Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong n

Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây

Số trang: 58
Dung lượng 80.38 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 4

I. Cơ sở lý luận chung về chính sách tiền tệ: 4
1. Khái niệm: 4
2. Cơ sở của chính sách tiền tệ: 4
3. Hệ thống điều tiết vĩ mô của NHTW 6
4. Con đường dẫn truyền tác động của chính sách tiền tệ: 20
5. Hỗn hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài chính: 23
II. Kinh nghiệm ở một số nước: 24
1. Kinh nghiệm của quỹ dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 24
2. Kinh nghiệm của NHTW Đức 25
3. Kinh nghiệm của NHTW Nhật 27

PHẦN B: THỰC TIỄN THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM. 29

I. Thực tiễn thực thi chính sách tiền tệ của VN trong thập kỉ 90. 29
1. Nhận định chung. 29
2. Nội dung của chính sách tiền tệ. 31
3. Đánh giá chính sách tiền tệ ở Việt Nam. 45
4. Những giải pháp đề xuất đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam. 48
II. Nội dung định hướng chính sách tiền tệ đến năm 2005. 50
1. Về mục tiêu của chính sách tiền tệ. 50
2. Về việc điều hành khối lượng tiền cung ứng. 51
3. Về chính sách tín dụng. 52
4. Về chính sách quản lý ngoại hối và tỷ giá: 54
5. Về tín dụng đối với ngân sách Nhà nước: 55
6. Về việc xử lý lãi suất: 55
7. Các biện pháp hỗ trợ: 55

KẾT LUẬN

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn