Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 10-13-2012, 11:30 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,436
Send a message via Yahoo to duongdd


Chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam giai đoạn 2007 - nay

Chương I:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 3
1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách tiền tệ 3
1.1 Khái niệm chính sách tiền tệ : 3
1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ : 3
1.2.1 Ổn định giá trị đồng tiền : 3
1.2.2 Tăng công ăn việc làm: 3
1.2.3 Tăng trưởng kinh tế: 4
2. Các công cụ điều tiết 4
2.1 Công cụ trực tiếp: 4
2.1.1 Hạn mức tín dụng: 4
2.1.2 Ấn định mức lãi suất: 5
2.2 Công cụ gián tiếp: 5
2.2.1 Côngcụ tái cấp vốn 5
2.2.2 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 6
2.2.3 Công cụ lãi suất tín dụng 6
2.2.4 Công cụ tỷ giá hối đoái 7
2.2.5 Nghiệp vụ thị trường mở 8
Chương II:Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2007-nay 9
1. Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt Nam 9
1.1 Bối cảnh chung 9
1.1.1 Bối cảnh kinh tế thế giới 9
1.1.2 Bối cảnh kinh tế Việt Nam 10
2. Diễn biến điều hành chính sách tiền tệ từnăm 2007 đến nay 11
2.1 Giai đoạn năm 2007 11
2.1.1 Điều tiết cung tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở 11
2.1.2 Về công cụ dự trữ bắt buộc: 12
2.1.3 Tái cấp vốn, tái chiết khấu 12
2.1.4 Về điều hành lãi suất: 12
2.1.5 Kiểm soát tăng trưởng và chất lượng tín dụng 13
2.1.6 Về điều hành tỷ giá 13
2.2 Giai đoạn năm 2008 13
2.2.1 Điều tiết cung tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở 14
2.2.2 Về phát hành tín phiều bắt buộc 15
2.2.3 Về công cụ dự trữ bắt buộc 15
2.2.4 Tái cấp vốn 15
2.2.5 Về điều hành lãi suất 16
2.2.6 Kiểm soát tăng trưởng và chất lượng tín dụng 16
2.2.7 Điều hành tỷ giá 17
2.3 Giai đoạn năm 2009 18
2.3.1 Nghiệp vụ thị trường mở 18
2.3.2 Tái cấp vốn 19
2.3.3 Hoán đổi ngoại tệ 19
2.3.4 Dự trữ bắt buộc 19
2.3.5 Điều hành lãi suất 20
2.4 Giai đoạn năm 2010 20
2.4.1 Nghiệp vụ thị trường mở 20
2.4.2 Tái cấp vốn 21
2.4.3 Hoán đổi ngoại tệ 22
2.4.4 Dự trữ bắt buộc 22
2.4.5 Điều hành lãi suất 23
2.4.6 Kiểm soát tín dụng 23
2.5 Giai đoạn năm 2011 23
2.5.1 Nghiệp vụ thị trường mở 23
2.5.2 Tái cấp vốn 26
2.5.3 Điều hành tỷ giá 26
2.5.4 Dự trữ bắt buộc 27
2.5.5 Điều hành lãi suất 28
2.5.6 Kiểm soát tín dụng 29
2.6 Sáu tháng đầu năm 2012 29
2.6.1 Dự trữ bắt buộc: 29
2.6.2 Điều chỉnh giảm mạnh các loại lãi suất: 30
2.6.3 Đối với thị trường mở: 30
2.6.4 Hạn mức tín dụng: 31
3. Giải pháp đưa ra: 32


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn