Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-02-2011, 10:42 PM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần vật tư thú y TWI

LỜI NÓI ĐẦU
Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đả có những bước chuyển biến khích lệ, cơ cấu kinh tế thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên Nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Đầu tư cho Nông nghiệp ngày một tăng. Sự phát triển mạnh mẻ của Nông nghiệp có phần đóng góp không nhỏ của ngành chăn nuôi.
Theo nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Từng bước đưa ngành Chăn nuôi lên một ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong Nông nghiệp”. Để đạt được điều này Nhà nước không những phải coi trọng các khâu như: cơ sơ vật chất, nguồn giống, nguồn thức ăn...cho chăn nuôi, mà còn phải chú trọng đến vấn đề phòng chống dịch bệnh cho chăn nuôi.
Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO) là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư, thú y phục vụ cho chăn nuôi.
Do tình hình thị trừng và đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, hiện nay công ty còn vấp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đứng trước tình hình đó công ty đang có những nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn.
Xuất phát từ những vấn đề khó khăn hiện nay, cùng với việc nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tôi chọn đề tài: “Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO)”.
Mục đích của đề tài là.
Đưa ra một số giải pháp Marketing tham khảo cho chiến lược phát triẻn sản phẩm mới của công ty VINAVETCO.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là.
Một số vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển sản phẩm mới của công ty.

Bố cục của đề tài như sau.
Chương 1
Chiến lược phát triển sản phẩm mới trong Marketing.
Chương 2
Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty VINAVETCO.
Chương 3
Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO.
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN………..4
LỜI NÓI ĐẦU…….5
Chương 1
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TRONG MARKETING…...8
I. Vai trò của Marketing trong điều kiện kinh doanh hiện đại. 8
1. Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh trong điều kiện hiện đại………...8
2. Vai trò của Marketing trong kinh doanh hiện đại. 10
1.1. Khái niệm Marketing 10
1.2. Vai trò của Marketing trong kinh doanh hiện đại 11
II. Hoạt động phát triển sản phẩm mới trong Marketing. 13
1. Hoạt động phát triển sản phẩm mới trong điều kiện kinh doanh hiện đại 13
1.1. Khái niệm sản phẩm mới 13
1.2. Sự cần thiết phải phát triển sản phẩm mới: 14
2. Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới (Thời kỳ phát triển sản phẩm mới)………15
2.1. Hình thành ý tưởng: 15
2.2. Sàng lọc ý tưởng 17
2.3. Soạn thảo dự án và kiểm tra. 17
2.4. Hoạch định chiến lược Marketing. 18
2.5. Phân tích tình hình kinh doanh. 19
2.6. Thiết kế và chế thử sản phẩm mới. 19
2.7. Thử nghiệm trên thị trường. 20
2.8. Sản xuất hàng loạt sản phẩm mới. 21
3. Tung sản phẩm mới ra thị trường (Thương mại hoá)….. 21
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TWI (VINAVETCO) 25
I. Khái quát về công ty VINAVETCO. 25
1. Quá trình hình thành và phát triển. 25
2. Thị trường thuốc thú y ở Việt Nam…………27
2.1. Thị trường thuốc thú y ở Việt Nam…….27
2.2. Vai trò và đặc điểm của thuốc thú y…28
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty. 29
4. Cơ cấu tổ chức và quy mô của bộ máy công ty. 29
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty VINAVETCO trong mấy năm gần đây 34
5.1. Tình hình sản xuất một số loại thuốc chính trong 3 năm (98 - 2000). 34
5.2. Kết quả hoạt động sản xuất king doanh trong 3 năm (1998-2000). 36
II . Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty VINAVETCO 40
1. Thực trạng hoạt động Marketing. 40
1.1.Chính sách sản phẩm 39
1.2. Chính sách giá cả. 42
1.3. Chính sách phân phối. 43
1.4.Chính sách xúc tiến. 44
2.Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới. 45
2.1. Danh mục sản phẩm của VINAVETCO. 45
2.2. Chủng loại sản phẩm. 46
2.3. Chất lượng, đặc tính sử dụng của sản phẩm. 46
2.4. Phát triển sản phẩm mới. 47
2.5. Bao bì, nhản hiệu…….49
III . Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty. 48
1. Thuận lợi. 48
2. Khó khăn. 49
Chương 3
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CHO VINAVETCO 52
I. Cơ sở hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO. 53
1. Môi trường và thị trường. 52
2. Nguồn lực của công ty. 54
2.1 Nguồn lực tìa chính. 54
2.2. Nguồn nhân lực. 54
2.3. Nguồn lực khoa học công nghệ. 55
2.4. Nguồn lực Marketing. 56
II. Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO. 57
1. Hoạt động thiết kế và chế thử sản phẩm mới. 57
2. Hoạt động thử nghiệm sản phẩm mới trên thị trường. 57
3. Hoạt động sản xuất sản phẩm mới. 58
4. Hoạt động tung sản phẩm mới ra thị trường. 59
5. Một số hoạt động liên quan đến hoạt động phát triển sản phẩm mới. 59
III. Một số giải pháp và kiến nghị 61
1. Giải pháp đối với công ty VINAVETCO. 61
1.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường thuốc thú y ở Việt Nam …...61
1.2. Tổ chức hoạt đọng Marketing. 62
1.3. Các giải pháp về vốn, nhân lực và tổ chức sản xuất. 64
1.3.1. Giải pháp về vồn. 64
1.3.2. Giải pháp về nhân lực. 64
1.3.3. Tổ chức sản xuất. 64
2. Một số kiến nghị với Công ty và Nhà nước. 65
2.1. Một số kiến nghị đối với Công ty VINAVETCO. 65
2.2. Một số kiến nghị với nhà nước. 66
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
công, chiến, lược, mới, phát, phần, phẩm, sản, triển, vật

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài