Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-25-2012, 10:49 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 4,710
Thanks: 1
Thanked 346 Times in 277 Posts


Chiến lược phát triển nhân sự cho ABBANK Cần Thơ giai đoạn 2008 – 2012

CHƯƠNG 1: Trang
GIỚI THIỆU 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3
1.4.1 Không gian 3
1.4.2 Thời gian 4
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4
CHƯƠNG 2:
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6
2.1.1 Tổng quan về quản trị nhân sự 6
2.1.1.1 Định nghĩa 6
2.1.1.2 Mục tiêu quản trị nhân sự 6
2.1.1.3 Chức năng phòng nhân sự 6
2.1.2 Môi trường quản trị tài nguyên nhân sự 7
2.1.3 Hoạch định tài nguyên nhân sự 10
2.1.3.1 Định nghĩa 10
2.1.3.2 Tiến trình hoạch định tài nguyên nhân sự 10
2.1.3.3 Các phương pháp dự báo 13
2.2 Phương pháp nghiên cứu 14
2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 14
2.2.1.1 Số liệu thứ cấp 14
2.2.1.2 Số liệu sơ cấp 14
2.2.2 Phương pháp xử lí, phân tích dữ liệu 15
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUẢN TRỊ
TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ CỦA ABBANK CẦN THƠ 16
3.1 Khái quát về ABBANK và ABBANK Cần Thơ 16
3.1.1 Khái quát về ABBANK 16
3.1.1.1 Giới thiệu tổng quan ABBANK 16
3.1.1.2 Các mốc son phát triển của ABBANK 17
3.1.2 Khái quát về ABBANK Cần Thơ 18
3.1.2.1 Giới thiệu về ABBANK Cần Thơ 18
3.1.2.2 Chức năng 18
3.1.2.3 Nhiệm vụ 18
3.1.2.4 Quyền hạn 19
3.1.2.5 Sản phẩm dịch vụ 19
3.1.2.6 Cơ cấu tổ chức 19
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ABBANK CT
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 23
3.2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua 23
3.2.2 Sứ mệnh, chiến lược của chi nhánh giai đoạn 2008 – 2012 25
3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
CỦA ABBANK CT TRONG THỜI GIAN QUA 29
3.3.1 Thực trạng 29
3.3.2 Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên
đối với công tác quản trị nhân sự 38
3.3.3 Đánh giá chung về thực trạng nhân sự
và công tác quản lí nhân sự tại ngân hàng 46
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN MÔI TRƯỜNG NHÂN SỰ 47
4.1 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG
NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI TPCT 47
4.1.1 Về nguồn nhân lực 55
4.1.2 Về nhu cầu việc làm 48
4.1.3 Mối quan hệ cung cầu và vấn đề cạnh tranh nhân lực 49
4.2 DÂN SỐ - VĂN HÓA – GIÁO DỤC 51
4.3 KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT 52
4.3.1 Kinh tế 52
4.3.2 Chính trị và pháp luật 52
4.4 KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 54
4.5 KHÁCH HÀNG 54
CHƯƠNG 5:
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 56
5.1 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN SỰ ABBANK CT 56
5.1.1 Mối tương quan giữa nhân lực với doanh thu 56
5.1.2 Dự báo nhu cầu về số lượng 57
5.1.3 Dự báo nhu cầu về chất lượng 58
5.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ 59
5.4 GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
ABBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 61
5.4.1 Giải pháp phát huy tối đa năng lực của nhân viên 61
5.4.2 Giải pháp giữ chân nhân viên 61
5.4.3 Giải pháp thu hút nhân tài 63
5.4.4 Giải pháp đào tạo và huấn luyện 75
CHƯƠNG 6:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
6.1 Kết luận 67
6.2 Kiến nghị 68
6.2.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 68
6.2.2 Kiến nghị đối với ABBANK Cần Thơ 68
PHẦN PHỤ LỤC 69
Phụ lục 1: Phiếu điều tra quan điểm của nhân viên ABBANK CT 69
Phụ lục 2: Bảng kết quả xử lí số liệu với phần mềm STATA 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Only registered and activated users can see links. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn

Tags
chiến lược nhân sự của abbank

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Tắt
Pingbacks are Tắt
Refbacks are Tắt