Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-24-2012, 12:58 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới

Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới

Số trang: 106
Dung lượng 197.93 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING. 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING. 3
1. Khái niệm Marketing. 3
2. Phân loại Marketing. 3
2.1- Marketing truyền thống hay Marketing cổ điển: 3
2.2- Marketing hiện đại: 4
3. Các chức năng của Marketing. 4
II. CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING. 5
1. Khái niện chiến lược Marketing. 5
2. Sự cần thiết và vai trò của chiến lược Marketing. 6
2.1- Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing. 6
2.2- Vai trò của chiến lược marketing. 6
3. Một số chiến lược marketing điển hình. 7
3.1- Chiến lược Marketing theo vị thế cạnh tranh trên thị trường. 7
3.2- Kiểu chiến lược từ sự phân tích ma trận thị phần tăng trưởng. 8
III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING. 9
1. Phân tích môi trường Marketing. 9
1.1- Môi trường văn hóa xã hội. 10
1.2- Môi trường chính trị, pháp luật. 10
1.3- Môi trường kinh tế và công nghệ. 11
1.4- Môi trường cạnh tranh. 11
1.5- Môi trường địa lý, sinh thái. 11
2. Phân tích nhu cầu khách hàng và hành vi mua sắm của họ. 12
2.1- Nhu cầu của khách hàng. 12
2.2- Phân tích hành vi mua của khách hàng. 12
3. Xác định mục tiêu và nguồn lực của Công ty. 13
3.1- Xác định mục tiêu của Công ty. 13
3.2- Nguồn lực của Công ty. 14
4. Phân tích đối thủ cạnh tranh. 15
5. Phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội nguy cơ-(phân tích SWOT) 15
5.1- Phân tích điểm mạnh (Strengths). 15
5.2- Phân tích điểm yếu (Weaknesses). 16
5.3- Phân tích cơ hội của doanh nghiệp (Opportunities). 17
5.4- Phân tích nguy cơ (Threats). 18
5.5- Các kết hợp chiến lược của S-W-O-T. 18
5.6- Sự kết hợp tổng hợp của bốn yếu tố SWOT. 19
6. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường trọng điểm của Công ty. 19
6.1- Phân đoạn thị trường. 19
6.2- Lựa chọn thị trường trọng điểm. 20
7. Mục tiêu Marketing của Công ty. 22
8. Xác định vị trí và sự khác biệt của doanh nghiệp. 22
9. Xây dựng chiến lược Marketing mix hướng tới thị trường trọng điểm. 23
9.1- Sản phẩm. 23
9.2- Giá của sản phẩm, hàng hóa. 24
9.3- Phân phối và địa điểm. 25
9.4- Xúc tiến hỗn hợp. 26

CHƯƠNG II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MARKETING Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I. 28

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I. 28
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty. 28
1.1- Cơ sở pháp lý và quyết định thành lập. 28
1.2- Quá trình phát triển và những bước ngoặt quan trọng của Công ty. 28
1.3- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn. 30
1.4- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 31
2.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy. 32
2.2- Mối quan hệ của Công ty với các chủ thể trong quá trình hoạt động. 35
2.2.1. Công ty với cơ quan quản lý cấp trên. 36
2.2.2. Công ty với khách hàng. 36
2.2.3- Công ty với các bên hữu quan. 37
3. Các nguồn lực chủ yếu của Công ty. 37
3.1- Đặc điểm nguồn vốn trong Công ty. 37
3.2- Đặc điểm lao động. 38
3.3- Cơ sở vật chất, kỹ thuật của Công ty. 39
3.4- Vị thế thị trường. 39
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY VTBĐ I. 39
1. Đặc điểm ngành hàng kinh doanh. 39
1.1. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị Bưu chính viễn thông. 39
1.2- Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp BCVT. 42
2. Đặc điểm vật tư, thiết bị Bưu chính viễn thông. 44
3. Đặc điểm thị trường của Công ty. 44
3.1. Nguồn cung cấp. 44
3.2. Thị trường tiêu thụ. 45
4. Đặc điểm các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty. 46
III. PHÂN TÍCH MARKETING Ở CÔNG TY VTBĐ I. 47
1. Phân tích lợi nhuận, doanh số và vị thế thị trường. 47
1.1- Doanh số. 47
1.2- Lợi nhuận 51
2. Phân tích khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua một số chỉ tiêu. 56
3. Sản phẩm 56
3.1- Mặt hàng kinh doanh. 56
3.2- Phân tích chu kỳ sống của các sản phẩm chủ yếu của Công ty. 58
3.3- Xu thế sản phẩm hiện tại. 59
4. Phân tích giá. 59
4.1- Phân tích mục tiêu định giá của Công ty. 59
4.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của Công ty. 60
4.3- Bảng giá của một số mặt hàng của Công ty so với các đơn vị khác. 61
5. Phân tích Cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối. 61
6. Phân tích hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 63
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 64
1. Những thành tựu đã đạt được. 64
2. Những tồn tại chính. 65

CHƯƠNG III- CHIẾN LƯỢC MARKETING Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I.

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 67
1. Chiến lược phát triển của ngành Bưu chính viễn thông. 67
2. Chiến lược phát triển của Công ty Vật Tư Bưu Điện I. 69
3. Mục tiêu Marketing của Công ty trong thời gian tới. 70
II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TỪ SỰ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT. 72
1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu. 72
1.1- Điểm mạnh (Strengths). 72
1.2- Điểm yếu (Weakneses). 72
2. Phân tích cơ hội, nguy cơ. 74
2.1- Cơ hội (opportunities). 74
2.2- Nguy cơ (Threats). 74
3. Phân tích tổng hợp các yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ. 75
3.1- Các kết hợp chiến lược S/O. 75
3.2- Các kết hợp chiến lược S/T. 76
3.3- Các kết hợp chiến lược W/O. 76
3.4- Các kết hợp chiến lược W/T. 77
II. CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 77
1. Nghiên cứu thị trường, phân đoạn và lựa chọn thị trường trọng điểm. 77
1.1- Tổ chức nghiên cứu thị trường. 77
1.2- Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường trọng điểm 78
2. Xác định vị trí của Công ty trên thị trường 80
2.1- Chiếm lĩnh, giữ vững thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh. 80
2.2- Doanh số và lợi nhuận của Công ty sẽ đạt mức tăng trưởng cao. 81
2.3- Công ty sẽ thoả mãn tốt nhất nhu cầu của đông đảo các khách hàng. 81
4. Cơ sở cho việc cạnh tranh của Công ty. 82
III. KẾ HOẠCH MARKETING MIX. 83
1. Sản phẩm 83
2. Giá cả của sản phẩm. 85
3- Phân phối và địa điểm. 86
4. Xúc tiến hỗn hợp. 87
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING. 88
1. Xây dựng phòng Marketing hoàn chỉnh. 88
2. Cơ cấu các phòng ban và các hoạt động phối hợp. 90
3. Một số chương trình Marketing trong thời gian tới. 91
3.1- Kế hoạch phát triển sản phẩm mới và đưa sản phẩm ra thị trường. 91
3.2- Xây dựng nhãn hiệu cho Công ty. 92
3.3- Một số biện pháp xúc tiến hỗn hợp. 93
3.4- Đặt một số địa điểm bán hàng ở các vị trí chiến lược. 94
3.5- Cần có thêm nhiều hình thức bán. 94

KẾT LUẬN 96

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
chien luoc swot cua marketing

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài