Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-10-2011, 11:43 AM
Admin's Avatar
Administrator
 
Tham gia: Jun 2011
Tổng số bài gởi: 4,541


Chiến lược cạnh tranh cho Công ty Xi-măng Hà Tiên 1 đến năm 2015

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LỸ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH .

- 1.1 Quy trình quản trị chiến lược ;

1.2 Chiến lược cạnh tranh .

- CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 .

- 2.1 Môi trường nội bộ của công ty xi măng Hà Tiên 1 ;

2.2 Môi trường bên ngoài của công ty xi măng Hà Tiên 1 .

- CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 ĐẾN NĂM 2015 .

- 3.1 Định hướng phát triển đến năm 2015 ;

3.2 Ma trận chiến lược chính ;

3.3 Các giải pháp chiến lược thực hiện các chiến lược trên ;

3.4 Thời gian ưu tiên cho từng chiến lược .

- KẾT LUẬN .

- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

- TÀI LIỆU THAM KHẢO
[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn