Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-15-2012, 06:22 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà nội

Số trang: 78
Dung lượng 75.62 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương 1. Khái quát chung về đấu thầu và đấu thầu xây dựng. 3

1.1. Những vấn đề cơ bản về đấu thầu. 3
16.1.2 Khái niệm về hoạt động đầu thầu.
31.1.3 Vai trò của đấu thầu5
1.1.4 Phân loại đấu thầu. 6
1.1.4.1 Phân loại theo nội dung của quá trình lựa chọn. 7
1.1.4.2. Phân loại theo hình thức, quy mô. 10
1.1.4.3 Phân loại theo chủ thể tham gia vào quá trình đấu thầu. 13
1.1.5 Nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu. 13
1.1.5.1 Nguyên tắc cạnh tranh ngang nhau. 13
1.1.5.2 Nguyên tắc dữ liệu đầy đử. 14
1.1.5.3 Nguyên tắc đảm bảo bí mật. 15
1.1.5.4 Nguyên tắc đánh giá công bằng. 15
1.1.5.5.Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 16
1.1.5.6 Nguyên tắc bảo lãnh thích đáng. 16
1.2 Đấu thầu xây dựng theo pháp luật Việt Nam . 18
1.2.1 Đối tượng áp dụng. 19
1.2.2 Trình tự đấu thầu. 21
1.2.2.1 Chuẩn bị đấu thầu. 21
1.2.2.2 Tổ chức đấu thầu. 23
1.2.2.3 Xét thầu. 24
1.2.2.4 Thẩm định và phê duyệt. 25
1.2.2.5 Công bố trúng thầu. 26
1.2.2.6 Thương thảo hoàn thiện và ký hợp đồng. 26
1.2.3 Trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong đấu thầu. 27
1.2.3.1 Bên mời thầu. 27
1.2.3.2 Nhà thầu. 29

Chương 2. Tình hình thực hiện quy chế đấu thầu xây dựng tại công ty cơ khí Hà nội 31

2.1. Tống quan về sự phát triển và hình thành của công ty cơ khí Hà nội 31
2.1.1 Lịch sử hình thành 31
2.1.2. Địa vị pháp lý của công ty Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 32
2.1.4-Nhiệm vụ hiên tại của công ty. Error! Bookmark not defined.
2.1.5.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 34
2.2. Tình hình thực hiện quy chế đấu thầu xây dựng tại công ty cơ khí Hà Nội. 36
2.2.1. Thực trạng đấu thầu ở nước ta hiện nay. 36
2.2.2. Thực trang đấu thầu ở công ty cơ khí Hà nội. 38
2.2.3. Trình tự đấu thầu ở công ty cơ khí Hà nội. 42
2.2.3.1. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 43
2.2.3.2. Nộp hồ sơ dự thầu 45
2.2.3.3. Ký hợp đồng và thi công sau khi trúng thầu. 46
2.3. Đánh gía tình hình thực hiện quy chế đấu thâù tại công ty cơ khí Hà Nội: 47
2.3.1 Những thành tích đạt được trong hoạt động đấu thầu xây dựng: 47
2.3.2 Những hạn chế trong hoạt động đấu thầu xây dựng của công ty 49
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên. 52
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 52
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan. 53

Chương 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu xây dựng ở công ty cơ khí hà nội 55

3.1. Đánh giá những quy định của pháp luật về chế độ đấu thầu 55
3.1.1. Những thành tựu của pháp luật về đấu thầu 55
3.1.2. Những tồn tại của pháp luật về đấu thầu 58
3.2 Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý của hoạt động đấu thầu xây dựng. 66
3.2.1. Mục đích ,yêu cầu của việc hoàn thiện. 66
3.2.1.1. Mục đích. 66
3.2.1.2. Yêu cầu 66
3.2.2. Những nội dung cần hoàn thiện. 67
3.2.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước. 67
3.3.2.2 Giải pháp đối với công ty. 74

Kết luận.... 77

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn