Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 04:38 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu đồ
ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................. .............................................. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .................................................. ........................
1.1 Đái tháo đường......................................... .................................................. 3
1.2. Cấu trúc và chức năng thận. .................................................. .................... 5
1.3. Những diễn biến tự nhiên của bệnh thận do ĐTĐ.................................... 8
1.4. Những rối loạn chức năng sớm của thận............................................ ...... 9
1.5. Vai trò của microalbumin niệu ở bệnh nhân ĐTĐ.................................... 10
1.6. Cơ chế bệnh sinh bệnh thận do ĐTĐ............................................. ............ 13
1.7. Các phương pháp định lượng microalbumin niệu và điều kiện thu mẫu............................................. .................................................. ......
1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân chia giai đoạn bệnh thận do ĐTĐ ........... 19
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 22
2.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................. ............................. 22
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................. .......... 22
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................. ........................ 22
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu . .................................................. ........................ 23
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu .................................................. ......................... 24
2.6. Xử lý số liệu .................................................. ......................................... .. 28
2.7. Đạo đức trong nghiên cứu. .................................................. ...................... 28
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................. ........ 29
3.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu............................................. ........ 29
3.2. Kết quả định tính MAU và một số mối liên quan. ................................... 33
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN .................................................. ............................ 43
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ............................................. 43
4.2. Nhận xét kết quả bán định lượng MAU. ................................................. 44
4.3. MAU và một số mối liên quan ở bệnh nhân đái thái đường týp 2 ........... 46
4.4. MAU và kiểm soát đường máu. .................................................. .............. 51
4.5. Nhận xét kết quả xét nghiệm lipid máu và mối liên quan với MAU. ...... 53
KẾT LUẬN .................................................. .................................................. . 55
KHUYẾN NGHỊ .................................................. .......................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Trả Lời Với Trích Dẫn