Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 08-03-2012, 10:38 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,382
Thanks: 9
Thanked 1,097 Times in 849 Posts


Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới

Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới

Số trang: 25
Dung lượng 26.35 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Quá trình chuẩn bị và ý nghĩa lịch sử cho cuộc cách mạng tháng tám1945.

I > ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng tám 1945:
II > Quá trình chuẩn bị cho cuộc cách mạng tháng tám1945
1. Cao trào cách mạng 1930 –1931 và xô viết nghệ tĩnh:
2. Cao trào dân chủ đông dương 1936-1939:
2.1> hoàn cảnh kịch sử :
2.2>Sự lãnh đạo của đảng:
2.3>Hình thức và phương thức đấu tranh:
2.4> ý nghĩa lịch sử và thành quả của phong trào :
3. Cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945:
3.1. Hoàn cảnh lịch sử :
3.2. Sự lãnh đạo của đảng:

Chương II: Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 và bài học kinh nghiệm

I > Đảng phát động cao trào chống Nhật cứu nước, dự kiến thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền
II > Đảng lãnh đạo toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quỳên, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 đến thắng lợi :
III > Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám 1945

ChươngIII: Đảng và nhân dân ta vận dụng bài học kinh nghiệm. nét độc đáo và bài học thực tiễn của cuộc cách mạng tháng tháng tám 1945.

I > Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8-1945, cho các giai đoạn cách mạng sau này.
1 > Kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1946-1954).
2 > phóng miền Nam thống nhất tổ quốc(1954-1975)
2.1> Đường lối chiến lược của cuộc cách mạng và hiệp định GIƠ -NE -VƠ.
2.2> Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng ở miền Nam Việt Nam

Chương IV: Nét độc đáo , sáng tạo và bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám 1945

I >. Nét độc đáo và sáng tạo của Cách mạng tháng Tám 1945
II >. Bài học thực tiễn mà mỗi chúng ta có thể rút ra từ Cách mạng tháng Tám 1945

Kết luận

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
Trả Lời Với Trích Dẫn