Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 05:47 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin

MỤC LỤC
Trang

LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC .
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .
MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1 - LÝ THUYẾT MẬT MÃ .. 6
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÃ HÓA 6
1.2 LÝ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP . 10
1.3 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MẬT MÃ 13
CHƯƠNG 2 - NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẬT KHÓA CÔNG
KHAI .. 20
2.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ MẬT VỚI KHÓA CÔNG KHAI . 20
2.2 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA . 22
2.3 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA WITH CRT .. 29
2.4 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA RSA .. 34
2.5 KHẢ NĂNG BỊ BẺ KHÓA CỦA HỆ MÃ CÔNG KHAI RSA . 36
2.6 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ELGAMAL . 40
CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI THUẬT XỬ LÝ SỐ HỌC ÁP DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA
QUÁ TRÌNH MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃCỦA HỆ MÃ RSA ……………………………41
3.1 PHÂN TÍCH CÁC PHÉP XỬ LÝ TOÁN HỌC TRONG HỆ MÃ RSA 41
3.2 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT FAST FOURIER TRANSFORM TRONG XỬ LÝ
PHÉP NHÂN SỐ LỚN . 45
3.1 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ LỚN 53
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA . 56
4.1 XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA THỬ NGHIỆM . 56
4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ .. 59
CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .. 60

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN.PDF

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-13-2013, 08:29 AM
Junior Member
 
Tham gia: May 2013
Tổng số bài gởi: 1cảm ơn thật nhiều nhé!

Trả Lời Với Trích Dẫn
vanpt1983 - 08:33 AM 05-13-2013
BẠn ơi, cho mình xin đoạn chương trình mô phỏng thuật toán RSA với. Được không???
 
  #3  
Old 11-26-2013, 03:52 PM
Junior Member
 
Tham gia: Oct 2012
Tổng số bài gởi: 1thank so much

Trả Lời Với Trích Dẫn