Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-27-2012, 12:00 AM
Senior Member
 
Tham gia: Mar 2012
Tổng số bài gởi: 1,184
Thanks: 4
Thanked 430 Times in 289 Posts


Các lệnh WLAN Netsh mới trong Windows 7 và Server 2008 R2

Các lệnh WLAN Netsh mới trong Windows 7 và Server 2008 R2

Netsh giúp các quản trị viên mạng cấu hình các thiết lậ p mạng thông qua tiện ích dòng lệnh. Tuy nhiên trong các phiên bản mới của Windows, tiện ích này có một số lệnh khác. Trong bài này chúng tôi muốn đề cập đến các lệnh mới trong Netsh về WLAN trong Windows 7 và Server 2008 R2 cho các bạn.
Network Shell (Netsh) là một tiệ n ích dòng lệnh xuất hiện từ thờ i Windows 2000, ti ện ích này có nhiệm vụ tr ợ giúp cho các qu ả n trị viên mạ ng quả n lý các thiế t l ậ p m ạ ng trong Windows. C ũng t ừ thờ i đi ể m đó, nó c ũng d ầ n dần đượ c cả i thi ệ n: Nhi ề u tậ p lệ nh mớ i đã đượ c bổ sung theo thời gian. Cho ví dụ, t ậ p lệ nh WLAN đượ c bổ sung vào Windows Vista và Server 2008 có thể cung c ấ p các l ệ nh giúp quả n lý các thiế t l ập bả o m ậ t và kế t nối không dây 802.11. Giờ đây, v ớ i Windows 7 và Server 2008 R2, chúng ta hãy đi xem xét các l ệ nh mớ i về WLAN của nó.
Cần nh ớ r ằ ng, các lệ nh Netsh không ch ỉ cho phép bạn cấu hình máy tính nội bộ mà còn cho phép bạn cấu hình nhiều máy tính bằ ng cách sử dụng các kịch bản đă ng nhậ p.
M ột khía c ạnh quan trọng khác c ầ n ph ả i nh ớ là profile mạng không dây luôn ở trạng thái “read-only”. B ạn không th ể xóa hoặc thay đổi chúng b ằ ng các lệnh NWLAN, tuy nhiên chúng lạ i có th ể được export và import. Profile không dây có th ể được tạo và thay đổi thông qua Windows GUI thông thường. etsh

Bắt đầu với Netsh
Nếu chưa t ừng sử dụng Netsh bạn cũng không cần phải quá bận tâm vì tính đơn gi ả n và dễ sử dụng c ủa tiện ích này. Chỉ c ầ n làm xuấ t hiện cửa sổ Command Prompt b ằ ng cách kích Start > All Programs > Accessories > Command Prompt . Bạn cũng có thể chỉ c ầ n đánh cmd vào trường tìm ki ế m trong Start Menu và nhấ n Enter trong Windows Vista hoặc Windows 7. Tạ i nh ắ c l ệ nh, b ạ n có th ể đánh netsh và các l ệ nh c ầ n thi ế t. Để xem danh sách tất c ả các lệ nh, bạ n hãy đánh netsh ?. Để xem các lệ nh theo ngữ c ả nh, hãy nhậ p ng ữ c ả nh vào phía sau l ệ nh và theo sau là dấ u hỏi ch ấ m (cho ví dụ: netsh wlan ?) Các lệ nh cho tính n ăng Wireless Hosted Network mớ i
Wireless Hosted Network là một đi ể m truy cậ p không dây ả o (AP ả o) mà bạ n có th ể t ạo trong
Windows 7 và Server 2008 R2. Ch ức nă ng c ủa nó đượ c cung cấ p bở i m ột dự án c ũ đã bị giải
tán của Microsoft có tên mã VirtualWiFi , dự án đượ c bắt đầu cách đây khoảng một thậ p kỷ.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
__________________
** **
** G.Su Thanh **
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn