Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-18-2013, 09:43 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 9,374


Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế các tỉnh biên giới phía Bắc trong điều kiện hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) đang trong
tiến trình hình thành, quá trình đó sẽ có nhiều tác động mạnh mẽ và tích
cực, song bên cạnh đó những khó khăn, thách thức cũng xuất hiện và cản
trở đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung, các tỉnh biên
giới phía Bắc nói riêng.
Trong những năm qua, đã có một số đề tài nghiên cứu khoa học, luận
án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp tài chính để phát triển kinh tế ở các địa
phương và tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như: đề tài
nghiên cứu “Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế các tỉnh miền
núi, lấy Lào Cai làm địa bàn nghiên cứu” - Luận án tiến sĩ của tác giả
Nguyễn Hữu Vạn nghiên cứu ở các tỉnh miền núi, nhưng thời kỳ nghiên
cứu chưa có sự hình thành AFTA hoặc ACFTA; đề tài nghiên cứu “Cơ sở
lý luận và thực tiễn của quá trình hội nhập quốc tế về tài chính ở Việt
Nam” – nghiên cứu hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực thuế, bảo hiểm, kế toán và kiểm toán đặt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, chưa hình thành ACFTA; đề tài nghiên cứu “Các giải pháp tăng cường quản lý thuế Xuất
nhập khẩu trong tiến trình gia nhập AFTA của Việt Nam” – Luận án tiến
sĩ của tác giả Nguyễn Danh Hưng nghiên cứu về thuế Xuất nhập khẩu
trong điều kiện hình thành AFTA, phạm vi của đề tài giới hạn về thuế Xuất
nhập khẩu. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Các giải pháp tài chính để phát
triển kinh tế các tỉnh biên giới phía Bắc trong điều kiện hình thành khu vực
mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc” là cần thiết và độc lập với các đề tài
đã nghiên cứu nêu trênDownload và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn