Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-20-2012, 10:22 PM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,414
Thanks: 15
Thanked 1,203 Times in 644 Posts
Send a message via Yahoo to duongdd


Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015

Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đối theo hướng tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân được cải thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các n ước trên thế giới. Nhờ đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của th ế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức v à hiểu biết của nhân dân.

Trong quá trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn về nghiệp vụ, tăng nhanh về tốc độ. Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi hơn với người dân, giao dịch với ngân h àng dần được coi là tất yếu trong các hoạt động kinh tế. Các phương tiện thanh toán hiện đại như Séc, ủy nhiệm chi, thẻ... đang mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng. Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành tại Việt Nam từ năm 1990 và tăng trưởng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch trong thời gian gần đây. Qua thẻ quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hòa nhập với sự phát triển của các ngân hàng trên thế giới, đáp ứng y êu cầu hội nhập v à nhu cầu sử dụng các phương tiện thanh toán hi ện đại của người dân.

Tuy vậy, thẻ quốc tế vẫn còn xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong x ã hội. Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại thị trường Việt Nam. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ thị trường và nguyên nhân ch ủ quan từ các ngân h àng phát hành th ẻ. Do đó, việc nghi ên cứu định hướng và đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa rất thiết thực đối với các ngân h àng thương mại Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai.

Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi chọn đề tài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015” để nghiên cứu và làm luận văn.

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về các phương tiện thanh toán không dùng ti ền mặt và thẻ quốc tế.

- Nghiên cứu quá trình phát triển thẻ quốc tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra nhận xét và đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam.

- Đề xuất những chương trình và giải pháp để phát triển thẻ quốc tế tại Việt

Nam.

- Thông qua các số liệu sưu tầm và những nghiên cứu trong đề tài tôi mong góp phần hoàn thiện hơn tổ chức quản lý hệ t hống ngân h àng nói chung và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói ri êng.

ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ quốc tế nói chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua và trong thời gian tới năm 2015.

- Sử dụng các số liệu tổng hợp về hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thẻ quốc tế. Đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam trong những năm tới.

- Dựa trên cơ sở phân tích v à nghiên cứu, tôi đề xuất các chương trình và giải pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam đến năm 201 5.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Đề tài này áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa.

- Vận dụng lý thuyết về quản trị, lý thuyết về kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất các giải pháp.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]


View more random threads same category:
__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn