Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-17-2013, 07:11 AM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Bộ trắc nghiệm kế toán quốc tế: giáo trình Fundamental Accounting Principles 18th

Chapter 1: ACCOUNTING IN BUSINESS
1. Which one of the following transactions is not possible?
A) A transaction which both increases assets and increases liabilities for the same amount.
B) A transaction which both increases liabilities and increases equity for the same amount.
C) A transaction which both increases assets and decreases assets for the same amount.
D) A transaction which both decreases liabilities and decreases assets for the same amount.
E) All of the above transactions are possible.
2. Three key activities of the accounting function are identifying transactions, recording transactions, and communicating transactions. The proper order for these activities is considered to be which of the following?
A) Communicating, recording, and identifying.
B) Recording, communicating, and identifying.
C) Identifying, communicating, and recording.
D) Identifying, recording, and communicating.
E) None of the above
3. Which one of the following users of accounting information is considered to be an external user of accounting information rather than an internal user of accounting information?
A) Sales staff.
B) Company managers.
C) Company Customers
D) Officers and directors.
E) Budget officers.
4. All of the following people can properly be called managers. Which one of the following individuals is not considered an internal user of accounting information?
A) Service manager.
B) Research and development manager.
C) Production manager.
D) Partner in CPA firm charged with conducting the company's external audit.
E) Human resources manager.
5. There are three main areas in which trained accountants find jobs. These three areas are (1) private accounting, (2) public accounting, and (3) government, not-for-profit accounting, and education. Which one of these areas has the most accounting jobs at the present time and what percentage of the job market is represented by this area?
A) Private accounting has the most jobs at the present time and this area represents 40% of the present job market.


Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn