Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-30-2012, 12:34 AM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Biện pháp quản lý thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh thái nguyên

MỞ ĐẦU 5
1- Lý do lựa chọn đề tài 5
2- Lịch sử vấn đề nghiên cứu 7
3- Mục đích nghiên cứu 8
4- Khách thể và đối tượng nghiên cứu 8
5- Giả thuyết khoa học 8
6- Nhiệm vụ nghiên cứu 8
7- Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 9
8- Phƣơng pháp nghiên cứu 9
9- Những đóng góp mới của đề tài 10
10- Cấu trúc luận văn 10

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN

1.1- Một số khái niệm cơ bản 11
1.2- Ý nghiã của việc quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT cấp huyện 22
1.3- Đặc điểm của công tác quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại TTBDCT cấp huyện 31


Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

2.1- Những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lượng, hiệu quả quản lý thực hiện chƣơng trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT 35
2.2- Thực trạng quản lý thực hiện chương trình giáo dục LLCT tại các TTBDCT 45
2.3- Đánh giá tổng quát 62

Chương 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LLCT TẠI TTBDCT CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1- Những quan điểm cơ bản định hƣớng cho việc đề xuất các biện pháp 68
3.2- Một số biện pháp cụ thể 75
3.3- Mối quan hệ giữa các biện pháp 89
3.4- Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 92

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

PHẦN PHỤ LỤC 105

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết  

Tags
luan văn giao duc ly luan chinh tri

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài