Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
 
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-27-2012, 11:12 AM
Administrator
 
Tham gia: Jan 2012
Tổng số bài gởi: 2,440
Send a message via Yahoo to duongdd


Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên tại trung tâm hướng nghiệp và gdtx tỉnh quảng ninh

Trang phụ bìa
Lời cảm ơn
Danh mục ký hiệu viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Trang
1.Lí do chọn đề tài 1
2.Mục đích nghiên cứu 2
3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1 Khách thể
3.2 Đối tượng
4.Giả thiết khoa học 3
5.Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6.Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
7.Các phương pháp nghiên cứu 3
8.Cấu trúc luận văn 4
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN


1.1.Vài nét lịch sử về nghiên cứu vấn đề
1.2 .Dạy học và quản lý dạy học
1.2.1.Day học
1.2.2.Quản lý dạy học

1.3.Quản lý dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên
1.3.1.Trung tâm giáo dục thường xuyên
1.3.2.Quản lý dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên

1.4.Quản lý dạy học ở Trung tâm GDTX theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học viên.
1.4.1.Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên
1.4.2.Quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học viên ở Trung tâm GDTX

Tiểu kết chương 1 36
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTẠI TRUNG TÂM HN &GDTX TỈNH QUẢNG NINH

2.1.Vài nét về trung tâm hướng nghiệp và GDTX tỉnh Quảng Ninh.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm
2.1.3. Đối tượng và quy mô đào tạo

2.2.Thực trạng hoạt động dạy học ở Trung tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Thực trạng dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học
2.2.2 Thực trạng học tập của học viên trong Trung tâm
2.2.3. Thực trạng các điều kiện phục vụ dạy học

2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại Trung tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Thực trạng các nội dung quản lý hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học được thực hiện tại Trung tâm HN & GDTX tỉnh Quảng Ninh
2.3.2 Thực trạng các biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực của người học tại Trung tâm
2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên
2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học viên
2.3.5. Thực trạng quản lý các điều kiện phục vụ dạy học

2.4. Đánh giá chung về dạy học và quản lý dạy học tại Trung tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh theo hướng phát huy tính tích cực của học viên
2.4.1. Mặt mạnh, mặt yếu
2.4.2. Cơ hội và thách thức

Tiểu kết chương 2 64
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM HN &GDTX TỈNH QUẢNG NINH

3.1. Định hướng và nguyên tác đề xuất các biện pháp
3.1.1. Định hướng phát triển Trung tâm HN và GDTX tỉnh Quảng Ninh.
3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.2. Các biện pháp quản lý cụ thể
3.2.1 Quán triệt cho cán bộ , giáo viên của trung tâm về yêu cầu
và nội dung đổi mới PPDH
3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học cho đội ngũ giáo viên của trung tâm
3.2.3 Đưa yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học vào nội dung đánh giá giáo viên
3.2.4 Xác định mục đích, xây dựng động cơ và thái độ học tập cho học viên
3.2.5 Tổ chức bồi dưỡng và rèn luyện một số kỹ năng tự học cơ bản , tạo điều kiện để học viên biết học tập tích cực , chủ động
3.2.6 . Chuẩn hoá các điều kiện phục vụ hoạt động dạy học
3.2.7. Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học hiện có
3.2.8. Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập của học viên
3.2.9. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi các biện pháp
3.3.1 Mục đích yêu cầu của khảo nghiệm
3.3.2 Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

Tiểu kết chương 3 91
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.Kết luận 93
2.Kiến nghị
2.1.Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo
2.2.Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở GD&ĐT Quảng Ninh
2.3.Đối với Giám đốc trung tâm HN &GDTX tỉnh Quảng Ninh
Danh mục các tài liệu tham khảo
Phụ lục

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

__________________
Sử dụng nút THANKS cho những bài viết có ích !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn