Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-17-2012, 05:14 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng anh ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh

MỤC LỤC

Trang
Mở đầu 1
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DưỠNG, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRưỜNG, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài 10
1.3. Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên 16
1.4. Giáo dục trung học phổ thông và giáo viên trung học phổ thông 22
1.5. Quản lý hoạt động BD giáo viên dạy tiếng Anh ở trường THPT 32
Chương 2
THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG ANH VÀ QUẢN LÝ, CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC, TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá- xã hội của Quảng Ninh 39
2.2. Thực trạng giáo dục THPT của tỉnh Quảng Ninh 40
2.3. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh
ở trường THPT tỉnh Quảng Ninh
2.4. Đánh giá chung 69
Chương 3
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG, GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRưỜNG TRUNG HỌC, PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 74
3.2. Các biện pháp quản lý công tác BDGV dạy tiếng Anh ở trường, THPT tỉnh Quảng Ninh
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 105
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp 106
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn