Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2012, 03:56 PM
Senior Member
 
Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890
Send a message via Yahoo to die


Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh thái nguyên theo định hướng chuẩn hoá

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại đã phát triển như vũ bão, tạo ra sự biến đổi mạnh mẽ, sâu, sắc chưa từng có trong lịch sử nhân loại, với những thành tựu của các ngành, công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật, liệu, công nghệ năng lượng... đã đưa sự phát triển kinh tế sang một giai đoạn, mới về chất, giai đoạn kinh tế tri thức. Như vậy, bên cạnh nền kinh tế nông, nghiệp, kinh tế công nghiệp đã có thêm nền kinh tế mới - kinh tế hậu công, nghiệp hay còn gọi là kinh tế tri thức. Trước xu thế toàn cầu hoá, Đại hội đại, biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định rằng:, “Trên cơ sở nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng Chủ nghĩa xã hội và, bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đấu để nước, ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển, của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an, ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”., Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay, mục, tiêu Giáo dục & Đào tạo là nhằm “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi, dưỡng nhân tài”. Đó là mục tiêu khái quát ở cấp độ xã hội. Mục tiêu xã hội, được xác định bao gồm hai cấp độ vĩ mô và vi mô. Mục tiêu này một mặt, hướng tới sự phát triển nền văn hóa xã hội, mặt khác giáo dục phải định, hướng tới sự phát triển tối đa tiềm năng của từng cá nhân., Để thực hiện được mục tiêu trên thì sự nghiệp lớn của nền giáo dục, quốc dân trong thế kỷ XXI, nhìn tổng thể chính là chiến lược trong tổ chức, xây dựng và thực hiện, sản phẩm của Giáo dục & Đào tạo phải đáp ứng yêu, cầu xã hội và công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước ta trong thế hội nhập toàn cầu vươn lên là một nước giàu và mạnh trong khu vực, ngang tầm, với những nước đang phát triển trên thế giới. Để hoàn thành được sự nghiệp, đó phải cần một đội ngũ giáo viên "biết làm", chúng ta thường gọi đó là, nguồn nhân lực. Lực lượng giáo viên của chúng ta hiện có dồi dào, khoẻ, mạnh. Những con người nằm trong nguồn nhân lực giáo dục ấy tài năng đến, đâu? đã được phát huy hết năng lực chưa để đóng góp có ích nhất cho sự, nghiệp giáo dục, quốc gia dân tộc., Đội ngũ giáo viên luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp, phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc, nâng cao chất lượng giáo dục, biến mục tiêu phát triển giáo dục của Đảng, thành hiện thực. Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 khoá VIII, đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Chỉ thị, 40- CT/TWcủa Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất, lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục cũng chỉ rõ: “Nhà giáo và CBQL, giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Do vậy, muốn phát, triển giáo dục - đào tạo, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng, và phát triển ĐNGV. Trong nhà trườngTHPT, việc phát triển ĐNGV về số, lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng ngày càng cao phải được coi là một giải, pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ thị 40-, CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “… phải tăng cường xây, dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục một cách toàn diện”. Đây là nhiệm, vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm, thực hiện thành công Chiến lược giáo dục 2001 – 2010 và chấn hưng đất nước, Thực tế, trong đội ngũ giáo viên của các Trung tâm giáo dục thường, xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên không phải không có những người vừa có, đức vừa có tài. Song vấn đề "chỗ đứng" của họ ở đâu là phù hợp để họ có cơ, hội "trổ tài"? Những điều kiện khách quan về cơ chế có ủng hộ, tạo điều kiện cho họ phát huy sở trường, sở đoản hay không? Cơ chế chậm đổi mới ở mỗi, Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ kìm hãm năng lực cá nhân, không phát, huy được những tài năng. Thực trạng thừa thầy, thiếu thợ, người làm cụ thể, thì ít còn người "chỉ tay năm ngón” thì nhiều cũng là vấn đề nổi cộm, bất cập, đòi hỏi phải khắc phục ngay., Những điều nêu trên để đi đến mục đích mà tôi muốn đề cập: Làm thế, nào để năng lực của mỗi giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp, huyện tỉnh Thái Nguyên được phát huy, tất cả giáo viên tâm huyết với nghề, của mình. Dĩ nhiên mỗi cá nhân phải cố gắng rất nhiều mới có thể đáp ứng, mọi công việc khi được tổ chức phân công. Điều này đụng chạm tới việc, tuyển chọn, sắp xếp, bố trí nhân sự cần có những chuẩn mực, thực sự khách, quan, công bằng. Yêu cầu của giáo viên trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời hội nhập kinh tế quốc tế không cho phép ai đó "lơ, mơ”, qua loa đại khái với công việc, không hiểu việc, không biết làm việc., Năng lực của mỗi cá nhân khi được phát huy đúng nơi, đúng chỗ tạo nên chất, lượng giáo dục toàn diện đạt hiệu quả cao, đó chắc chắn là một thực tế. Cần, có chiến lược đào tạo chuyên sâu, tạo nên những con người thực sự tâm huyết, với nghề. Đồng thời, việc tuyển dụng phải đạt tối đa tiêu chuẩn chất lượng, công việc yêu cầu. Mỗi cá nhân khi được phát huy sở trường, sở đoản, nhiều, cá nhân hợp thành đội ngũ gắn kết, làm việc có hiệu quả. Mong mỏi này, không của riêng tôi mà là của toàn xã hội., Xuất phát từ những suy nghĩ đó, tôi chọn đề tài “ Biện pháp phát triển, đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh, Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá”,

2. Mục đích nghiên cứu

, Vận dụng quan điểm chuẩn hoá để đề xuất các biện pháp phát triển đội, ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái, Nguyên trong những năm tới.

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu, +Khách thể nghiên cứu: Công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các, trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên., +Đối tượng nghiên cứu: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên theo quan, điểm chuẩn hoá.,

4. Giả thuyết nghiên cứu

Hiện nay, đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các Trung tâm giáo dục, thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên do nhiều nguyên nhân, đang thiếu, về số lượng, không đồng bộ về cơ cấu, hiệu quả đào tạo thấp, công tác phát, triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh, Thái Nguyên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ CNH, HĐH đất, nước., Nếu xây dựng được hệ thống biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên, các Trung tâm GDTX cấp huyện theo định hướng chuẩn hoá sẽ tác động trực, tiếp đến các thành tố cấu trúc của ĐNGV; góp phần nâng cao uy tín và chất, lượng nhà giáo, phát triển đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục, ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên.,

5. Nhiệm vụ nghiên cứu,
5.1. Hệ thống hóa lý luận về công tác phát triển giáo viên nói chung và, phát triển đội ngũ giáo viên ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp, huyện theo định hướng chuẩn hoá.,
5.2. Đánh giá thực trạng ĐNGV và công tác phát triển đội ngũ giáo, viên ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên.,
5.3. Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo, dục thường xuyên cấp huyện Tỉnh Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá.
5.4. Thử nghiệm các biện pháp phát triển ĐNGV các Trung tâm giáo, dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo định hướng chuẩn hoá.,

6. Giới hạn nghiên cứu

6.1. Về nội dung nghiên cứu: Ngoài những biện pháp quản lý của chủ thể, quản lý ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên, đề, tài luận án tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý của các chủ thể quản lý ở, tầm vi mô, đặc biệt là các biện pháp của sở giáo dục và đào tạo đối với ĐNGV, các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh thái Nguyên.,

6.2. Về địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu thử, nghiệm được triển khai ở các Trung tâm GDTX cấp huyện của tỉnh thái, Nguyên.,

7. Phƣơng pháp nghiên cƣú,

- Sử dụng các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái, quát hoá trong nghiên cứu các nguồn taì liệu và thực tiễn có liên quan tới phát, triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.,
- Phương pháp xin ý kiến chuyên gia góp ý về cách xử lý kết quả điều, tra và biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường, xuyên cấp huyện.,
- Phương pháp thống kê số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của các, cán bộ quản lý giáo dục, tổng hợp các báo cáo nhận xét về kết quả nghiên cứu, của đề tài.,
- Phương pháp trò truyện, phỏng vấn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng dạy ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái, Nguyên để thu thập những thông tin về thực trạng hoạt động quản lý và phát, triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc, tỉnh Thái Nguyên.,

8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn cấu trúc gồm, 3 chương.,

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển về phát triển đội ngũ giáo viên, các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên theo định, hướng chuẩn hoá.,

Chƣơng II: Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên.,

Chƣơng III: Vận dụng quan điểm chuẩn hoá đề xuất biện pháp phát, triển đội ngũ giáo viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh, Thái Nguyên ., Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo và mục lục

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn