Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp

TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu tổng hợp hoàn toàn miễn phí dành cho mọi người

Hãy sử dụng chức năng tìm kiếm bên dưới để tìm tài liệu trước khi post yêu cầu liên diễn đàn!

Loading

VanMau.VN - Thư viện văn mẫu Việt Nam
+ Viết bài mới  + Trả lời bài viết
 
LinkBack Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-25-2012, 10:42 PM
Senior Member
 
Tham gia: Feb 2012
Tổng số bài gởi: 7,489


Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí

Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí

Số trang: 90
Dung lượng 101.83 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Vai trò, nội dung và những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp

I. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hóa.

1. Khái niệm..

2. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa.

II. Hình thức và nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hóa:

1. Các hình thức xuất khẩu hàng hoá.

2. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá

III. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa và khả năng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp:.

2. Các nhân tố nội tại doanh nghiệp.

Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Công ty MECANIMEX.

I - Tổng quan về Công ty MECANIMEX..

1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

2 - Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

3 - Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều kiện hoạt động của Công ty.

II - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhữngnăm qua..

1 - Lĩnh vực kinh doanh..

2 -Mặt hàng kinh doanh.

3 - Thị trường và khách hàng của Công ty.

4 - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

5 - Các biện pháp công ty áp dụng để thúc đẩy xuất khẩu:

III. Đánh giá hoạt động xuất khẩu của Công ty những năm qua (1999- 2001).

1- Những ưu điểm:.

2 - Những hạn chế cần khắc phục:

3 - Nguyên nhân của những tồn tại:

Chương III: Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí- MECANIMEX.

I - Mục tiêu và định hướng xuất khẩu của công ty.

1 - Mục tiêu xuất khẩu của công ty.

2 - Định hướng xuất khẩu của công ty.

II - Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí- MECANIMEX.

1- Tổ chức nghiên cứu thị trường, từng bước tiến tới làm chủ thị trường:

2- Tổ chức quảng cáo giới thiệu các mặt của công ty ra thị trường nước ngoài.

3. Mở rộng và đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu:

4 - Giải quyết nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

5- Nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công nhân viên.

6. Nâng cao chất lượng, cải tién mẫu mã sản phẩm.

III - Những vấn đề cần giải quyết ở cấp quản lý vĩ mô..

1 - Thuế suất:

2 - Hoạt động trợ giúp vốn.

3 - Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thị trường.

4 - Hoạt động hỗ trợ và đào tạo cán bộ quản lý..

Kết luận.

Danh mục tài liệu tham khảo.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

[Thành viên đã đăng kí mới được xem link. ]

Trả Lời Với Trích Dẫn